Groep 2
Kirsten van Veen

Thema groep 2: Vriendjes maken op reis.

 
Inleiding
We starten in groep 2 met veel sociaal-emotionele activiteiten. Vandaar ook ons thema ‘Vriendjes maken’. Om aan te sluiten bij de kinderboekenweek pakken we daar ook het stukje op reis bij. Zo komen we bij ons thema: ‘Vriendjes maken op reis’.
Hier hoort bij:Afbeeldingsresultaat voor vriendjes maken
  • Hoe gaan we met elkaar om in de groep. 
  • Hoe maken we vriendjes. 
  • Hoe maken we vriendjes op vakantie. 
 
Startactiviteiten
We gaan met elkaar kijken naar de diverse vriendschappen in de klas. Maar ook naar foto’s van vrienden. Daarnaast kijken we filmpjes over vriendschap, ruzie en hoe je met elkaar moet omgaan.

Gespreksactiviteiten
In de kring hebben we veel gesprekken met elkaar over vriendschap, regels en kijken we naar probleemstellingen. We gaan met elkaar naar oplossingen kijken en schrijven deze ook op. Zo pakken we veel verschillende sociaal-emotionele onderdelen op.

Lees- en schrijfactiviteiten
We gaan in groep 2 ook al aan de slag met ‘schrijf’ opdrachten. De kinderen gaan bijvoorbeeld ansichtkaarten maken zodat ze die kunnen versturen vanaf hun vakantieadres. Ook maken we met elkaar een inpaklijst. Wat moet er allemaal mee als we op vakantie gaan?Afbeeldingsresultaat voor ansichtkaarten achterkant
Daarnaast gaan we ook al beginnen met het leren van letters. We zijn begonnen met de ‘v’ van vrienden en vakantie. Ook komt de ‘a’ van ansichtkaart en de ‘r’ van ruzie nog aan bod.

Reken- en wiskunde activiteiten
We gaan ons nu focussen op de getallenlijn en het kennen en herkennen van de getallen.

Spelactiviteiten
In de diverse spelhoeken gaan wij kijken naar het rollenspel. De kinderen spelen in de huishoek, de winkel en in de camping. Zo kunnen ze bij elkaar op bezoek gaan en boodschappen doen en met elkaar picknicken of barbecueën. Daarbij kijken we naar de rol die bij iedere hoek hoort en hoe deze uitgespeelt moet worden.

Constructieve- en beeldende activiteiten
In deze periode gaan we nog veel spelen in de hoeken waar de kinderen kunnen bouwen. Daarnaast zullen we ook al gaan werken aan wat teken- en knutselopdrachten.
We gaan bijvoorbeeld. Een fotolijst maken met daarin een foto van twee (vakantie)vrienden. Onszelf tekenen in een puzzelstukje. Ook gaan we vriendschapsarmbandjes maken voor elkaar.Afbeeldingsresultaat voor vriendschapsarmbandjes strijkkralen

Sociaal culturele praktijk
Aan het einde van dit thema kunnen wij aan de ouders laten zien wat we geleerd hebben, hoe we ons rollenspel in de hoeken spelen en vertellen hoe je met elkaar omgaat.