Groep 2
Kirsten van Veen, Janine Wagenaar

Thema ‘de post’


Kinderen zijn geïnteresseerd in post en pakketjes. Ze zijn nieuwsgierig naar de inhoud. Kinderen krijgen niet vaak post, maar wanneer ze dit krijgen (bijv. met hun verjaardag, Sinterklaas of kerst), zijn ze erg blij met een kaart of brief. 
Gezien de feestdagen er aan komen, zal er meer online worden gewinkeld en worden er meer kaarten verstuurd. Thuis zullen de meeste kinderen dit ook merken. Vandaar dat wij voor het thema ‘de post’ hebben gekozen. Het is een actueel thema en bevat vele leermogelijkheden. 

Startactiviteiten

We starten het thema door kinderen nieuwsgierig te maken. We nemen brieven en pakketjes mee en voeren hier gesprekken over. ‘Wat zit er in? Voor wie is het? Hoe weet ik dat? Van wie is het?’
We doen zelf een kaart op de post met de klas en laten deze bezorgen op school.
We gaan samen de brievenbus, brengen een bezoekje aan het postkantoor en legen de postbus.
We zouden het erg leuk vinden als u als ouder een kaart naar uw eigen kind stuurt. U vergroot op deze wijze de betrokkenheid van uw kind.
We stellen problemen aan de orde, zodat de kinderen worden aangemoedigd om een activiteit uit te voeren, bijv: De peutertjes van Kleurrijk en/of de kinderen van groep 1 hebben tekeningen gemaakt voor Sinterklaas. Sinterklaas wil graag een brief of kaart terug schrijven, maar hij heeft geen tijd. Hij vraagt of wij willen helpen. (Aanleiding om kaarten en brieven te gaan schrijven namens Sinterklaas). 
 
Gespreksactiviteiten
 • We bespreken praatplaten, de inrichting van het postkantoor, de materialen in het postkantoor en de taken van de medewerker en de postbode.
 • De komende periode zullen we veel aandacht besteden aan de volgende letters:  
  *letter 'p' van post(zegel)
  *letter 'b' van brief
  *letter 's' van sint
  *letter 'k' van kerst/kaart
 • We maken een woordweb over de post en noteren onderzoeksvragen (Wat willen we nog weten?)
 • We spelen het verhaal ‘de gevaarlijke reis’ van Max Velthuijs uit d.m.v. een verteltafel.

Lees- en schrijfactiviteiten
 • We lezen veel boeken voor over ‘de post’ en oefenen het kritisch luisteren door vragen te stellen over het verhaal.
 • In de schrijfhoek stempelen we teksten op ansichtkaarten en brieven.
 • We maken een uithangbord voor het postkantoor en een adressenlijst.
 • We sorteren brieven op naam en voorletter.
 • De ‘weg van de post’ leggen we op de juiste volgorde.
 • We schrijven een kaart voor ieder kind met complimenten en talenten.
 • We oefenen diverse letters in de letterhoek.

Reken- en wiskunde activiteiten
 • We sorteren pakketten, brieven en postzegels op grootte, gewicht en dikte.
 • We besteden aandacht aan de huisnummers. Op deze wijze komt de getallenlijn aan bod en de sprongen van 2. We maken een uitstapje in de wijk en gaan op zoek naar huisnummers.
 • We maken grafieken en noteren hoeveel brieven en pakketjes er binnen komen binnen één week. Uw kind krijgt ook een blad mee naar huis, zodat hij/zij dit thuis kan bijhouden.
 • We oefenen het tellen van brieven en pakketten en de begrippen meer en minder.
 • We oefenen de rangtelwoorden (eerste, middelste, laatste, vijfde, etc.) in spelvorm.  
 • In het postkantoor kopen we postzegels, etc. en oefenen we het afrekenen met geld.
 • Routes uitstippelen voor de postbode op een plattegrond.

Spelactiviteiten

De kinderen kopen kaartjes en postzegels voor elkaar in het postkantoor en de kaartenwinkel. De postbode bezorgt deze bij de juiste brievenbus. In het postkantoor worden de pakketten en brieven gewogen en gesorteerd.

Constructieve- en beeldende activiteiten
 • We vouwen postzakken en brievenbussen.
 • We ontwerpen kaarten en postzegels en verkopen deze in het postkantoor/kaartenwinkel.
 • We bouwen straten in de bouwhoek en letten hierbij op de juiste volgorde van de huizen.

 Gast in de klas/excursie

We zouden het erg leuk vinden om een postbode uit te nodigen in de klas. Mocht u iemand kennen die postbode is, dan houden wij ons aanbevolen.
We hebben inmiddels een uitstapje gemaakt naar het postkantoor en de post opgehaald.
 
Sociaal culturele praktijk

We maken een postkantoor en kaartenwinkel in de klas. Wanneer de feestdagen eraan komen, passen wij de activiteiten aan op Sinterklaas en kerst.
 
Wat kunt u thuis doen?
 • Een kaartje sturen naar uw kind.
 • Uw kind stimuleren om bij te houden welke poststukken er thuis binnen komen d.m.v. een grafiek.
 • (Oude) kaarten en postzegels meegeven aan uw kind, om te gebruiken in de kaartenwinkel en het postkantoor.
 • Plastic hoesjes verzamelen, die vaak om kaarten heen zitten.
 • Wij zijn op zoek naar een kaartenrekje voor onze kaartenwinkel. Als u zoiets thuis heeft, zouden we het erg leuk vinden als we het rek zouden mogen lenen...