Groep 4
Trix Teunisse, Patricia Molenberg

Afbeeldingsresultaat voor vroeger was het anders
 
 

Groep 4

De kerstvakantie is voorbij en het is weer tijd voor een nieuw thema. Dit keer is het thema ‘vroeger was het anders’. De vraag bij dit thema is: hoe leefden de mensen vroeger?
Het is een brede vraag samen gaan we op zoek naar de antwoorden. De kinderen zijn heel nieuwsgierig naar hoe de mensen leefden vroeger. Ze weten ook al bepaalde dingen en vanuit daar gaan we verder op onderzoek. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken wat de oude gewoontes en gebruiken waren, wat de veranderingen zijn in het huiselijke leven. Ook willen we het vervoer van vroeger naar nu bekijken. Er is genoeg om te onderzoeken! Het uiteindelijke doel is dat de kinderen een idee hebben hoe de mensen vroeger leefden (en met vroeger bedoelen we eigenlijk vanaf de jaren 50 ongeveer).

Startactiviteiten

We hebben de eerste startactiviteit al gehad. De vader van juf Patricia kwam in de klas vertellen over vroeger. Hij heeft uitgelegd hoe het in de jaren 50 op school ging, bijvoorbeeld hoe je gestraft werd. Ook heeft hij verteld wat voor spelletjes de kinderen in die tijd deden en of ze speAfbeeldingsresultaat voor klas van vroegerelgoed hadden (weinig tot niets). Verder heeft hij ook uitgelegd hoe het ging met boodschappen doen en hoe de mensen thuis leefden. Het was erg interessant en de kinderen stelden een heleboel vragen!
Verder gaan we een aantal filmpjes bekijken over het leven van vroeger. Dan maken we een tekening en woord web van wat we al weten over het onderwerp. Vanuit daar komen dan de vragen die we verder gaan onderzoeken.

Als eindproduct maken we een museum in de klas die u kunt bezoeken.
 

Gespreksactiviteiten

 • Wij praten in de klas met elkaar over vroeger. Wat zijn de verschillen met nu. Wat weten je eigen opa en oma nog te vertellen en hoe was het toen je zelf nog klein was.
 •  Gesprek voeren met de gastspreker.

Lees- en schrijfactiviteiten

 • De kinderen nemen een interview af bij hun opa/oma of een buurvrouw/buurman over vroeger. Ze maken zelf de vragen.
 • We maken  informatie bordjes bij de voorwerpen van het museum

Reken- en wiskunde activiteiten

 • We gaan een indeling van de tijd maken, van vroeger naar nu.

Onderzoeksactiviteiten

 • We gaan onderzoek doen door gebruik te maken van verschillende bronnen zoals informatieboeken,  internet en filmpjes van Schooltv.
 • Ook onderzoeken we hoe de huizen er vroeger uitzagen van binnen (excursie) en hoe de mensen leefden.
 • We gaan de meegebrachte spullen bekijken en onderzoeken waar het voor bedoeld was en hoe het werkte.
 

Gast in de klas/excursie

 • Een opa die komt vertellen over vroegerAfbeeldingsresultaat voor paard en wagen vroeger
 • we gaan met de klas naar het Openluchtmuseum in Arnhem

Sociaal culturele praktijk

 • We zien u heel graag in ons museum in de klas, de laatste donderdag voordat de vakantie begint. U kunt dan het oude leven van vroeger komen bewonderen.

Nu bent u helemaal op de hoogte van ons mooie en interessante thema. Wij en de kinderen hebben er al veel zin in om helemaal in vroeger te duiken. Het zou leuk zijn als de kinderen zoveel mogelijk spullen van vroeger kunnen meenemen. Daar kunnen we ook veel van leren! Tot ziens in ons museum!

 De juffen van groep 4