Groep 4
Trix Teunisse, Patricia Molenberg

Thema 'wetenschap'

Inleiding

De herfstvakantie is voorbij en wij zijn klaar voor  het nieuwe thema! Het thema dat we dit keer hebben gekozen is ‘Wetenschap’. De vraag bij dit thema is: hoe word ik een wetenschapper?
Dit thema biedt veel mogelijkheden op allerlei gebieden. Wij gaan in de klas proefjes uitvoeren, maar wij gaan ook in boeken en op de computer onderzoek uitvoeren. Ons uiteindelijke doel is duidelijk: professor worden en het diploma op zak zien te krijgen!  De weg daarnaartoe ligt nog open. Wel zijn we inmiddels al gestart en hebben wij met elkaar al wat gesproken over: Wat moeten we weten en kunnen om professor te worden! Dit is dan ook het uiteindelijke doel: zoveel mogelijk te weten komen over hoe je professor kunt worden en wat moet je daarvoor weten en kunnen.
 
Startactiviteiten

De start van het thema is inmiddels gedaan in beide groepen. Groep 5 startte met een quiz. In groep 4 kwam er een wetenschapper de klas in en prikkelde de nieuwsgierigheid van de kinderen door te starten met een proefje. De proefjes die wij gaan doen zijn het uitgangspunt voor het onderzoekend en ontdekkend leren. De kinderen benoemen tijdens deze fase wat ze al weten, maar nog belangrijker: wat ze nog willen leren! Hieruit komen een aantal onderzoeksvragen die we samen in de klas, maar ook in groepjes willen gaan onderzoeken. Hoe kan het dat je haar statisch wordt als je hier met een ballon over strijkt? Waarom wordt het tussen je handen warm als je ze heel hard tegen elkaar wrijft? Dit zijn voorbeelden van de onderzoeksvragen waar de kinderen mee aan de slag willen. De manier van onderzoeken is afhankelijk van de vraag en van de input van de kinderen.
In ieder geval is één van de activiteiten die wij tijdens de start van dit thema doen ook belangrijk: een woordweb maken. Een woordweb is belangrijk om de voorkennis die er al is, op te roepen. Het ontdekken gebeurt dus op veel verschillende manieren. Uiteraard hebben wij ook een aantal activiteiten vastgelegd, om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke (thema) doel wordt behaald: kinderen zoveel mogelijk leren over het uitvoeren van proefjes.
 
Hieronder vindt u de activiteiten, die we gaan ondernemen, op een rijtje:

Gespreksactiviteiten 
 • Wij voeren in de klas een gesprek over wat een professor allemaal moet weten. Hoe kun je professor worden?
 • Wij voeren in de klas een gesprek welke proefjes we wel of niet kunnen uitvoeren in verband met veiligheid.
 
Lees- en schrijfactiviteiten
 • Een woordweb maken van de dingen waar de kinderen aan denken bij het thema wetenschap.
 • Lezen in boeken die te maken hebben met het thema. Dit kunnen verhalen zijn, maar ook informatieboekjes.
 • Informatiefolders en/of muurkranten maken voor de presentatiemiddag. (groep 5)
 • Het proefje op papier zetten: welke stappen moet ik ondernemen om mijn proefje goed uit te voeren.

Reken- en wiskunde activiteiten
 • Berekenen wat je nodig hebt om de proefjes uit te kunnen voeren.
 • Formules uitvoeren en onthouden die naar voren komen bij bepaalde proefjes
 • Afkortingen en hoeveelheden bij proefjes
 
Onderzoeksactiviteiten
 • Onderzoek doen naar de onderzoeksvragen door gebruik te maken van verschillende bronnen zoals informatieboekjes, internet en filmpjes van Schooltv.
 • We bekijken de serie proefjes.nl. en voeren proefjes uit van deze site.
 • De proefjes uitvoeren en onderzoeken/ontdekken hoe een proefje werkt. (proefjescircuit)

Gast in de klas/excursie
 • Onderzoek doen bij de ontdekhoek in Harderwijk.
 
Sociaal culturele praktijk
 • We zien u graag tijdens de laboratorium middag. Wij gaan dan onze proefjes presenteren en u kunt ook zelf deze proefjes proberen. Ook kunt u onze muurkranten komen bekijken.

Nu bent u helemaal op de hoogte over ons thema! We hebben er heel veel zin in en gaan met groot enthousiasme aan de slag om er een supertof thema van te gaan maken!  En natuurlijk om zoveel mogelijk te leren over hoe je professor kunt worden. Het zou ook heel fijn zijn als u er thuis wat aandacht aan kunt besteden. Zo zijn we op zoek naar krantenknipsels over wetenschap. Ook mag uw kind spulletjes meenemen die te maken hebben met dit thema. 

De juffen van groep 4 en 5.