Groep 4
Patricia Molenberg, Janine Wagenaar, Anita Nijeboer

Vlieg je mee? 


Inleiding

Het thema Vlieg je mee sluit goed aan bij de kinderboekenweek. De kinderen van groep 4 gaan onderzoeken hoe je met het vliegtuig op vakantie gaat. Wat mag je allemaal meenemen. Hoe werkt de douane. Wat staat er in een paspoort. Hoe ziet het er op Schiphol uit. We gaan leren hoe vliegtuigen in de lucht blijven en hoe je een piloot of sterward(ess) kunt worden. Uiteindelijk maken we in de klas een mini Schiphol waarbij de ouders en andere kinderen van de school op reis met het vliegtuig kunnen gaan.

De kinderen weten al dat je met een vliegtuig op vakantie kan gaan. Ze weten dat je spullen mee mag nemen in een koffer. Ze zien vaak vliegtuigen in de lucht.

Startactiviteiten

Uit een koffer die ik mee naar school neem komen er spullen die met vliegen te maken hebben en de kinderen mogen dan raden waar het thema over zal gaan. Wat zijn het eigenlijk voor spullen en waar wordt het voor gebruikt?

Gespreksactiviteiten

Er zijn natuurlijk al kinderen met een vliegtuig op vakantie geweest en zij kunnen er dan ook over vertellen. Misschien kennen de kinderen al iemand die met vliegtuigen werkt of die op Schiphol werkt. Kinderen nemen spullen mee naar school en vertellen daarover.

Lees- en schrijfactiviteiten

De kinderen gaan bekijken wat er allemaal in een paspoort staat en vullen er eentje in voor zichzelf. In de klas liggen er boeken over vliegtuigen. Op Schiphol komen er veel Engelse woorden voor en wij gaan samen ontdekken welke woorden dit zijn en wat ze betekenen.

Reken- en wiskunde activiteiten

We gaan samen verschillende vliegtuigen vouwen en een wedstrijd houden welke vliegtuigen het verst vliegen en hoe zou dat eigenlijk komen dat de één verder vliegt dan de ander? Hoeveel mag bagage wegen en hoe doe je dat dan?

Constructieve- en beeldende activiteiten

Vliegtuigen kan je goed bouwen van ander materiaal en dat gaan we in de klas ook doen bijvoorbeeld van lego of knexx. We maken ons eigen vliegtuig van kosteloos materiaal

Gast in de klas/excursie

We krijgen een echte steward in de klas die gaat vertellen over zijn werk!

Sociaal culturele praktijk

Alle ouders en opa’s en oma’s mogen bij ons op het vliegveld komen om hun bagage te laten wegen en door de douane gecheckt te worden. Ook kan he vliegveld goed bekeken worden.