Groep 3
Els Karssenberg, Kirsten van Veen

Thema 'de dierentuin' 

Inleiding  

De aankomende weken gaan wij in de groepen 2 en 3 werken over het thema 'de dierentuin'. De meeste kinderen zijn wel eens in een dierentuin geweest. Over het algemeen vinden kinderen dieren interessant. Ze hebben ook vaak een lievelingsdier.   

Annie M.G. Schmidt heeft meerdere boeken geschreven over dieren. Woensdag 15 mei t/m zaterdag 25 mei is het Annie M.G. Schmidt-week. Voor ons is dit de uitgelezen kans dit te koppelen aan het thema 'de dierentuin'. De komende periode zullen we dus enkele boeken van haar voorlezen, bijvoorbeeld 'Pluk redt de dieren' en 'De leeuw is los'.  

Het thema 'de dierentuin' biedt veel leermogelijkheden. Hieronder geven wij u voorbeelden van enkele activiteiten die wij in de klas zullen gaan uitvoeren. 

Startactiviteiten 

In de eerste week starten wij met eigen ervaringen en materialen. De kinderen mogen dierentuinknuffels meenemen. Ook foto's van een dierentuinbezoek zijn van harte welkom! Er wordt veel voorgelezen uit boeken over 'de dierentuin' en we kijken naar informatiefilmpjes over dit thema.  

Kring- en gespreksactiviteiten  

We praten over de verschillende kenmerken van dieren. Denk hierbij aan:  

 • Welke dieren horen in de dierentuin en welke niet?  

 • Welke dieren zijn gevaarlijk?  

 • Waar leven de dieren?  

 • Wat eten de dieren?  

Alles wat wij al weten wordt genoteerd op een 'woordveld'. De vragen die wij nog hebben, worden opgeschreven. We gaan daar een antwoord op proberen te vinden.  

Leesschrijfactiviteiten 

Het lezen en schrijven heeft een belangrijke rol in dit thema. In een dierentuin wordt namelijk veel tekst gebruikt. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:  

 • Naambord van de dierentuin.  

 • Posters.  

 • Informatiebordjes voor de dieren. 

 • Toegangskaarten.  

 • Informatiefolder over de dierentuin. 

 • Wegwijzers/pictogrammen. 

Reken- en wiskundeactiviteiten 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan reken-wiskundige activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:   

 • Prijslijsten maken.  

 • Kaartjes maken en kopen bij de kassa.   

 • Plattegrond van de dierentuin maken. Routes uitstippelen.  

 • Dieren voeren: Hoeveel eten en drinken krijgt een dier? En hoe laat?  Hoe vaak per dag?  

 • Dieren tellen (één voor één of d.m.v. het maken van groepjes). Zo wordt het verkort tellen geoefend.  

 • Klokkijken: Openings- en sluitingstijden.  

 • Grafieken maken: Aantal bezoekers weergeven in een grafiek. 

Spelactiviteiten  

De kinderen spelen een dierentuinbezoek na. We bouwen een dierentuin in de school met dierentuinknuffels. Er worden kaartjes verkocht, plattegronden uitgedeeld en routes gelopen door de dierentuin. De dierenverzorgers zorgen voor de dieren. De gidsen geven de bezoekers informatie over de dieren. Eventueel kunnen de hoeken uitgebreid worden met een klein restaurant/eettentje en/of een souvenirwinkel.  

Onderzoeksactiviteiten  

Met behulp van de leerkrachten, boeken en filmpjes onderzoeken de kinderen wat de belangrijkste kenmerken zijn van een dier. De kinderen maken een informatiebordje bij hun eigen gekozen dier.  

Constructieve activiteiten  

In de bouwhoek, legohoek en in de zandtafel ontwerpen de kinderen een dierentuin. Daarnaast zal het mozaïeken een belangrijke activiteit zijn waar we aandacht aan gaan besteden.  

Sociaal culturele praktijk  

Zoals u al las, maken wij een gezamenlijke dierentuin. Allereerst zullen de kinderen zelf de rol van bezoeker op zich nemen. Aan het eind van het thema nodigen wij u uit om onze dierentuin een bezoek te brengen en u rond te laten leiden door één van de gidsen.  

Op donderdag 13 juni hopen wij met de groepen 2 en 3 naar 'Dierenpark Amersfoort' te gaan. De ervaring die wij hier op doen en hetgeen we daar zien, kunnen wij weer gebruiken in ons thema!  

Hoe kunt u ons helpen?  

Mocht u nog leuke informatieboeken over dieren hebben die wij mogen lenen, dan houden wij ons aanbevolen. Daarnaast mag uw kind een dierentuinknuffel meenemen, zodat wij onze dierentuin ook kunnen vullen met knuffels!