Groep 8
Aly Talsma, Trix Teunisse

Thema : Elektriciteit en Elektronica


De leerlingen hebben allemaal een onderwerp aangedragen en uiteindelijk werd er (bijna) unaniem gestemd voor dit thema.
We denken daarbij aan de onderwerpen:
* wat is eigenlijk het verschil?
* hoe is de ontwikkeling tot nu toe geweest?
* hoe werkt elektriciteit eigenlijk?
* hoe ziet het er van binnen uit?
* hoe ziet de toekomst eruit?

Betekenissen van kinderen
De kinderen zijn veel bezig met elektrische en elektronische apparaten, bijv. computers, telefoons, televisie. Overal waar zij komen, worden ze geconfronteerd met elektriciteit en elektronica. Zij weten van de ontwikkeling van apparaten, maar dat gaat nog niet ver genoeg terug. Ze vragen zich af hoe het vroeger was. Ook weten ze dat er al voorspellingen worden gedaan over wat er over een ...jaren anders/ nieuw is.
Vanuit deze wetenschap  hebben ze  belangstelling voor de werking van elektrische apparaten., vooral telefoons en computers. 

Bedoelingen
Kerndoel 39 :
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
Kerndoel 42:
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 44:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 
 
Startactiviteiten
       
 • Het “abc” van elektrische/elektronische apparaten        
 • Interview met ouders/ (groot)ouders
 • Puzzelen met afbeeldingen
 • Kapotte apparaten verzamelen om uit elkaar te halen

Onderzoeksactiviteiten
     
 • Apparaten vanbinnen bekijken
 • Proefjes met elektriciteit

Lees-/ schrijfactiviteiten
      
uitwerken interview ouders/(over)grootouders
 •   --> welke ontwikkeling hebben zij meegemaakt?*
 •  a.d.h.v. een  krantenartikel
  - bedenk er vragen bij
  - verander de tijden van de werkwoorden
  - onderstreep de zelfst. en bijv. naamwoorden

Gespreksactiviteiten
         
 •  na elke startactiviteit volgt een evaluatiemoment:
  - wat zijn we te weten gekomen?
  - wat willen we nog meer weten?*
 •  discussiëren over:
  -  het gebruik van elektr. apparaten
  -  het effect hiervan op het milieu / eigen houding
  -  de toekomst eruit zien?*
 •  ervaringen uitwisselen
  - hoe zag "jouw apparaat" er van binnen uit?

Constructieve/ beeldende activiteiten
        
 • een kunstwerk maken van de onderdelen die uit de uit elkaar gehaalde apparaten zijn overgebleven

Reken/ wiskundige activiteiten
       
 •  grafieken maken :
  - hoeveel elektronische apparaten hebben we thuis /   
     op school
  - verschil in stroomverbruik van apparaten
  - verbruik per inwoner*
 • kwh berekenen
 • stroomverbruik bekijken

Sociaal culturele praktijk
Waarschijnlijk werken we toe naar een tentoonstelling/museum. Om dat te
kunnen realiseren gaan we onderzoeken wat daar allemaal voor nodig is.

Nog even dit:
 • we zijn op zoek naar apparaten die niet meer werken en
   uit elkaar gehaald mogen worden
 • heeft iemand nog een oud apparaat dat in ons museum mag/kan staan
 • is er iemand die iets in de klas voor de kinderen kan betekenen?
  (denk daarbij aan iets met stroomkringen, vertellen over vroeger)
 • we weten nog niet waar we naar toe zullen gaan….
  heeft iemand een goed idee?
 
Juf Aly en de kinderen van groep 8