Groep 8
Aly Talsma, Trix Teunisse

“Boven op het nieuws”

“De krant”

                                                
Het thema in groep 8
Kinderen komen elke dag in aanraking met de media. 
Thuis lezen ze (misschien) de krant, kijken het jeugdjournaal, lezen ze tijdschriften en zitten ze op social media.
Op school kijken ze bijna altijd het ochtend(jeugd)journaal en "dedagvandaag".  
Ook surfen ze op het net om informatie te zoeken naar het nieuws.
Onderling voeren ze gesprekken over gebeurtenissen in of buiten hun thuisgebied, bijv. sport.
Elke dag is er een stapel van ongeveer 20 kranten in de klas waarmee we bezig zijn.
 

We beginnen met startactiviteiten:

- nieuws uit de krant halen dat je aanspreekt en vertellen waar het over gaat
- kranten bekijken: welke rubrieken zijn er; hoe groot is het spreidingsgebied; wat staat er in het colofon; wat valt je op;
- opschrijven wat je al weet van het nieuws/de krant
- opschrijven wat je nog wilt weten/leren
Naar aanleiding van wat de kinderen nog willen leren, gaan we verder.
 

Dan gaan we “leren”

Hierbij denken we aan:
- de krant van vroeger tot nu
- hoe wordt de krant gemaakt?
- wie werken er bij de krant?
- ……………….
En natuurlijk knutselen met krantenpapier: een spel, een huis, een slinger….


Eindelijk worden we allemaal verslaggever, recensent en eindredacteur en maken we onze eigen krant. Dus een naam moet dan ook nog worden bedacht.
Op 11 april laten we zien wat het is geworden!