Groep 8
Aly Talsma, Trix Teunisse

De Tweede Wereldoorlog

Startactiviteiten

* handvaardigheid : maak iets dat bij de oorlog hoort
* woordveld “oorlog”
* 1e aflevering “13 in de oorlog
* vragenwand à wat weet ik al? Wat wil ik weten?

Gespreksactiviteiten

* gesprek n.a.v een foto
* een korte presentatie n.a.v. ingelijste artikelen uit de oorlog

Taal- en schrijfactiviteiten”:

* Nieuwsbegrip “Anne Frank”
* werkwoorden in tekst invullen
* onderstreep de bijv., zelfst. Naamwoorden, lidwoorden
* schrijf een verhaal over oorlog

Reken- en wiskunde activiteiten

* bereken de afstand van Ermelo naar ……..(bijv. een concetratiekamp)
* bereken de oppervlakte van Het Achterhuis

Onderzoeksactiviteiten:

* Jodenvervolging
* Hitler
* Anne Frank
* concentratiekampen
* het verzet
* de bevrijding

Constructieve- en beeldende activiteiten

* nog niet bekend

Gast in de klas/excursie

* bezoek aan het Airborne Museum in Oosterbeek
* 2 gastsprekers worden uitgenodigd

Sociaal culturele praktijk

* een oorlogsmuseum