Groep 7
Everdien de Bruin, Anita Nijeboer

Thema ‘Bovenop het nieuws’!

 Afbeeldingsresultaat voor kranten
Na een heerlijke en zonnige voorjaarsvakantie, zijn wij op 4 maart gestart met een nieuw thema: ‘Bovenop het nieuws’. Het thema werd gestart door Erwin Blok, een oud-leerling van de Prins Bernhardschool. Hij kwam met zijn stencilmachines en nog veel meer, om een workshop te geven over het leven voor het kopieerapparaat.
Ons einddoel werd deze ochtend ook meteen duidelijk: een uitgave maken van de Witte Anjer, zoals bij de oprichting van deze school gebruikelijk was. Over de naam van onze schoolkrant gaan wij nog nadenken.
 

Wij werken in dit thema aan de volgende doelen:

De kinderen kunnen:
 • Onderscheid maken tussen verschillende vormen van media
 • Verschillen herkennen tussen de communicatie vroeger-nu

De kinderen weten:
 • Wat het verschil is tusssen internationaal/nationaal/regionaal en lokaal nieuws
 • Welke taken en rubrieken er zijn bij de krant en dat uitwerken
 • Welke vormen van social media zijn en er op een verantwoorde manier mee omgaan
 • Van het ontstaan van de Boekdrukkunst en het bijbehorende tijdperk, verschillende vormen van informatie overdracht
 • Waar het nieuws zich van dat moment afspeelt door het Jeugdjournaal, de krant en koppelen dit aan de kaart van Europa en Nederland


Hoe wij inhoud geven aan dit thema ziet er als volgt uit:

Startactiviteiten:
 • Krant analyseren op inhoud en op taken
 • Workshop stencilmachine
 • Typemachine gebruiken
 • Puzzelen met logo's
 • Les over Boekdrukkunst
 • Het eerste (jeugd) journaal Afbeeldingsresultaat voor journaal
 • Kort artikel schrijven over iets wat jij in de buurt hebt gezien, meegemaakt oid. Verslag leggen van een klein nieuwtje.
 • Foto's uit de krant bekijken, World Press Photo award. Hoe komt het dat juist de foto's in de meest ernstige situaties een prijs winnen? Hetzelfde geldt voor nieuws van deze aard, dit haalt vaak de voorpagina. Kwestie/probleemstelling: Hoe komt dit?

Onderzoeksactiviteiten:
 • Journaal onderzoeken: wat gebeurt er, wat zit er allemaal in een journaal?
 • Krant onderzoeken: idem.
 • Welke taken zijn er bij een krant?
 • Welk nieuws willen mensen graag lezen? Wat vinden mensen interessant? Enquete maken om informatie in te winnen.
 • Nieuwsberichten verzamelen en dit ordenen in internationaal/nationaal/regionaal en lokaal nieuws.
 • Verslag/artikel schrijven van lokale activiteiten en gebeurtenissen.
 • Thema 3 - Nieuwsflits (Argus Clou)
 • Verschillende vormen van informatieoverdracht gebruiken:
 • HiërogliefenAfbeeldingsresultaat voor hiërogliefen
 • Azteken
 • Oude talen
 • Morse coden
 • Rode schilderingen
 • Interview schrijven en afnemen bij iemand die de leerlingen bewonderen.
 • Advertenties horen ook in de krant, dus we gaan berekenen wat iemand moet betalen om een advertentie in de krant te plaatsen. Denk aan het berekenen van de kosten van het aantal tekens, regels etc.
 • Grafieken maken van het weer, bijhouden van temperatuur, neerslag, windkracht en dit weergeven in verschillende vormen van grafieken. Dit kan je vergelijken met de gegevens van de week ervoor enz.
 • Wat kost het om een krant te maken? Kosten berekenen etc.

Beeldende en constructieve activiteiten:
 • Strips en/of puzzels maken voor in de krant. Onderwerp: social media en het nieuws.
 • Tekenwedstrijd: winnaar komt in de krant!
 • Verschillende crea opdrachten met oude kranten.
 • Boekdrukkunst e.a. vormen van schrift en afdrukken uit de geschiedenis gebruiken.
 • Schrijven met kroontjespennen.

Excursie/gastspreker:
 • Journalist in de klas!

Afsluiting:
Inmiddels is de uitnodiging voor de afsluiting van het thema naar u toegestuurd. Dit zal plaatsvinden op 11 april van 15.30 uur tot 16.30 uur. Graag tot dan!

Hartelijke groet,
Groep 7 & de juffen!
Afbeeldingsresultaat voor social media buttons on keyboard