Groep 7
Everdien de Bruin, Anita Nijeboer

Thema de tweede wereldoorlogAfbeeldingsresultaat voor tijdlijn tweede wereldoorlog

Inleiding

In groep 7 zijn wij inmiddels gestart met het thema: de tweede wereldoorlog. Binnen dit thema zullen de volgende onderwerpen in ieder geval naar voren komen:
 
 • Het ontstaan van de oorlog
 • Jodenvervolging 
 • HitlerAfbeeldingsresultaat voor anne frank dagboek
 • Concentratiekampen 
 • Anne Frank
 • De bevrijding (de geallieerden)
 • Dagelijks leven en communicatie 
 • Verenigde naties 
 
Waar wij met dit thema verder naartoe gaan is afhankelijk van waar de kinderen mee komen. De eerste twee weken staan in het teken van het activeren van de voorkennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid. Vervolgens gaan wij ons verdiepen in de onderwerpen die de kinderen aandragen. Bovenstaande subthema’s zullen wel worden verweven in het thema.
 

Startactiviteiten

 • Quiz: We maken een quiz om de voorkennis van de leerlingen te activeren. Wat weten de leerlingen allemaal al over de tweede wereldoorlog? 
 • Zweedsloopspel: We gaan een zweedsloopspel doen die over de tweede wereldoorlog gaat.
 • Het boek de groeten van Leo: Het boek de groeten van Leo lezen wij voor aan de leerlingen om zo het thema in de klas te introduceren. Afbeeldingsresultaat voor groeten van leo
 • Informatieboek: Er komt een selectie van verschillende informatieboekjes uit de school en de bibliotheek de klas in. De leerlingen zoeken deze zelf uit en leggen uit waarom zij dit boek bij het thema vinden passen. Er komt een werkblad met vragen die zijn toe te passen op elk informatieboek. Hierdoor krijgen we verschillende samenvattingen over onderwerpen passend bij dit thema.
 • ABC: We maken een ABC met dingen die we tot nu toe al weten over de tweede wereldoorlog.
 • Takenkaarten/ Argus clou: We gaan takenkaarten over de tweede wereldoorlog maken, om zo meer over de tweede wereldoorlog te weten te komen. De leerlingen gaan ook de hoofdstukken uit Argus clou bekijken/onderzoeken, die te maken hebben met de tweede wereldoorlog.
 • 13 in de oorlog: In de klas gaan we de afleveringen van 13 in de oorlog bekijken, deze aflevering zijn te vinden op schooltv. Bij de aflevering zijn ook lesbrieven te vinden. 
 
 

Gespreksactiviteiten

 • Na aanleiding van de afleveringen van 13 in de oorlog zullen we het hier ook met elkaar over hebben.
 • Ook zullen we met elkaar een gesprek hebben over verhalen die in de familie wel eens verteld zijn over de tweede wereldoorlog.  
 

Taal- en schrijfactiviteiten

 • Dagboek van Anne Frank: We schrijven een bladzijde uit het dagboek van Anne FAfbeeldingsresultaat voor 13 in de oorlogrank. Hoe zou een dag van Anne Frank eruit gezien hebben? Hoe zou ze zich gevoeld hebben? 
 • Interview maken: We maken Een interview voor iemand in de familie of etc. die ons wat kan vertellen over de tweede wereldoorlog.
 

Reken- en wiskunde activiteiten

 • Afstand berekenen: In de tweede wereldoorlog werd er ook veel gereisd, hoeveel km. waren die afstanden eigenlijk? Mensen werden ook vervoerd naar verschillend kampen, hoeveel km. waren die afstanden? hoe lang deden ze erover?
 • Voedselbonnen: In de tweede wereldoorlog werd er eten gehaald met voedselbonnen, maar hoeveel waren die voedselbonnen eigenlijk waard? 
 

Onderzoeksactiviteiten

 • Persoonsbewijzen: Onderzoek door gebruik te maken van bronnen --> Wat stond hier allemaal op? Hoe zag het eruit? Afbeeldingsresultaat voor persoonsbewijzen
 • Ermelo in de tweede wereldoorlog: Onderzoek door gebruik te maken van bronnen of verhalen --> Hoe ging het met Ermelo in de tweede wereldoorlog?
 • Europa: Onderzoek door gebruik te maken van bronnen --> Hoe is Europa veranderd na de tweede wereldoorlog?
 • Subthema's: Onderzoek door gebruik te maken van bronnen --> Elk groepje leerlingen gaat onderzoek doen naar een ander subthema. Wat kunnen ze hier allemaal over gaan vertellen? 
 

Constructieve en beeldende activiteiten

 • Museum: We gaan zelf een museum in de klas maken over de tweede wereldoorlog. Ze moeten hierbij ook gaan nadenken hoe ze het museum gaan aankleden. De mensen willen ook graag wat zien in een museum, dus wat gaan ze erbij maken? 
 

Gast in de klas/ excursie

 • Naar het Airborn museum in Arnhem
 

Sociaal culturele praktijk

De sociaal culturele praktijk is iets wat wij het liefst vanuit de leerlingen laten komen. Wij denken zelf aan het oprichten van een museum.
U ontvang hier zo snel mogelijk meer informatie over.
Wij willen u bedanken voor het lezen en hopen dat u ook thuis eens over dit onderwerp kunt spreken en nadenken. Mocht u hier leuke boeken en/of materialen over hebben, in de klas willen wij een thema hoek inrichten, dus geeft u dit gerust mee aan uw kind! Alvast bedankt!

Groetjes van groep 7 & de juffen! ;)