Groep 7
Everdien de Bruin, Anita Nijeboer

Thema ‘Mens en dier, hoe komen die toch allemaal hier?!’

 Afbeeldingsresultaat voor loesje vlinderpasta
Na een heerlijke meivakantie meldt groep 7 zich met een nieuw thema: ‘Mens en dier, hoe komen die allemaal hier?!’ 
Voor de vakantie heeft u een mail ontvangen dat wij naast de Ringaanpak ook aan de slag gaan met thema’s rondom omgang met elkaar, relaties en seksuele vorming d.m.v. de methode ‘Kriebels in je buik’. Deze week zullen wij hier mee gaan starten!
Wij hebben besloten om hier met ons thema bij aan te sluiten door te gaan kijken naar de voortplanting bij het dieren- en plantenrijk. Hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Hoe zitten dieren en planten in elkaar en hoe verschilt dit met de mens? Veel interessante vragen en proefjes komen hier bij naar voren en wij kijken weer uit naar een interessant thema!
 

Wij werken in dit thema aan de volgende doelen:

De kinderen kunnen:Afbeeldingsresultaat voor plant die groeit
 • Een bloembol ontleden en de verschillende lagen benoemen.
 • Een tuin inrichten met planten die zich op verschillende manier voortplanten.
 • De kenmerken van de verschillende dier- en planten soorten benoemen.
 • Samenwerken aan het onderzoek.
De kinderen weten:
 • Kinderen kennen de verschillen tussen mens, dier en plant en kunnen deze benoemen.
 • Kinderen weten hoe de voortplanting in zijn werk gaat bij de mens.
 • Kinderen weten hoe de voortplanting in zijn werk gaat bij het dierenrijk.
 • Kinderen kennen de kenmerken van en verschillen tussen een amfibie, reptiel, vis, insect en zoogdier.
 • Kinderen weten hoe de voortplanting in zijn werk gaat bij het plantenrijk.
Kernwoorden: Afbeeldingsresultaat voor varen plant
Bevruchting, bollen, knollen, uitloper, stekje, meeldraad, stamper, stuifmeel, vruchtbeginsel, zaadbeginsel, draagtijd, nestblijvers, nestvlieders, paring, zoogdier, amfibie, reptiel, insect, baarmoeder, bevalling, erfelijk, opvoeding, zwangerschap.
 

Hoe wij inhoud geven aan dit thema ziet er als volgt uit:

Startactiviteiten:
 • Verschillen met elkaar bekijken en benoemen aan de hand van een torso/skelet, een dier (opgezet o.i.d.) en een plant. --> Hiervan maken wij een mindmap.
 • Plaatjes van vogels, insecten, reptielen, amfibieën, vissen en zoogdieren. Puzzel van maken, de kinderen puzzelen ze weer aan elkaar. Welke kenmerken bij de soorten kennen we al? Welke dieren horen bij welke soort? We verwerken dit in een schema.
 • Aan de hand van een docuboekje maken wij een samenvatting over een onderwerp binnen voortplanting. (zie themaplanning --> mensen, dieren en planten)
 • ABC maken over het thema, voorkennis oproepen.
 • Schooltv --> Voortplanting (verschillende filmpjes).
 • Nieuws uit de natuur --> Voortplanting.
 • De lessen 'Kriebels in je buik' geven. De eerste drie lessen starten we als startactiviteiten, daarna horen ze bij de kern van ons thema.Afbeeldingsresultaat voor dierenrijk welkom
 • Gesprek over zwangerschappen en geboortes: verschil tussen mens en dier. Hoe zit dat? Denk aan draagtijd, geboorte, verzorging, opvoeding.
 • Proefje met de tuinkers, hoe kan het dat dit uitkomt (ontkieming) en meer wordt? Verschillende ondergronden etc.

Onderzoeksactiviteiten:
Bronnenonderzoek:
 • Hoe planten dieren zich voort? (Amfibie, reptiel, zoogdier, vogel, insect en vis?)
 • Hoe planten bom, bloemen en planten zich voort?
Praktijkonderzoek:
 • Bloembol ontleden en ontdekkingen vastleggen in onderzoeksrapport.
Experimenteel onderzoek:  Afbeeldingsresultaat voor pompoen
 • In de tuin: vermeerdering van bloemen en plantjes, stekken e.d. mee experimenteren.
 • Pompoen kweekwedstrijd: hoe ontwikkelt de plant zich, bloemen/bloeien, termen die we hebben geleerd, plaatsen in het proces en dit uitwerken in mooi en leesbaar document.

Beeldende en constructieve activiteiten:
 • We maken in de klas en in de tuin een tuintje met verschillende voorbeelden en vormen van voortplanting bij planten en bloemen.
 • Bouw een insectenkast of bijenkast na. Hoe ziet deze aan de binnenkant er uit?
Verder: crea- en tekenlessen passend bij het thema.

Excursie/gastspreker:
In een natuurgebied in de buurt zullen wij een circuit gaan doen met verschillende activiteiten en proefjes, passend bij het thema.

Afsluiting:
Op dinsdag 11 juni zullen wij ons thema afsluiten met ‘De buitendienst’, een proefjes lab met veel informatie over wat hebben geleerd. Ook hopen wij wat proefjes die wij hebben gedaan te kunnen laten zien.

Hartelijke groet,
De kids en juffen van groep 7!
Afbeeldingsresultaat voor konijn met kuikentjes