Groep 7
Everdien de Bruin, Anita Nijeboer

Thema 'het milieu

 
Inleiding
In groep 7 zijn wij inmiddels gestart met een supertof en belangrijk thema: het milieu! Binnen dit thema zullen de volgende onderwerpen in ieder geval naar voren komen:
 • Milieu
 • DuurzaaAfbeeldingsresultaat voor aardbolmheid
 • Natuurrampen
 • Klimaatverandering
 • Recycling
 • Energie
Deze week zijn wij het thema gestart met een bezoek aan Climate Planet! Wat een ervaring was het. Binnenkort leest u hier meer over op de website.
Afbeeldingsresultaat voor climate planet utrecht
Waar wij met dit thema verder naartoe gaan is afhankelijk van waar de kinderen mee komen. De eerste twee weken staan in het teken van het activeren van de voorkennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid. Vervolgens gaan wij ons verdiepen in de onderwerpen die de kinderen aandragen. Bovenstaande subthema’s zullen wel worden verweven in het thema.

Startactiviteiten
 • Recycling in de klas: Vier bakken in de klas/school om afval te scheiden in: plastic, papier, folie & restafval. Wij brengen een persbericht uit om de school op de hoogte te brengen.
 • Plastic soep: Plaat op het bord van de plastic soep. Hoe heeft het zover kunnen komen? Welk effect heeft dit op het milieu denken jullie? Gesprek voeren hierover.
 • Puzzelopdracht met platen: 5 puzzels in groepjes van 5 natuurverschijnselen/rampen. Welke van deze platen heeft te maken met het milieu? Waarom denken jullie dit?
 • Afbeeldingsresultaat voor recyclingABC: We maken een ABC met dingen die we tot nu toe al weten over het milieu en het onderwerp duurzaamheid. Wat vinden wij dat erbij hoort? We lopen om en door de school om ideeën op te doen. Daarna vullen wij deze in.
 • Informatieboek: Er komt een selectie van verschillende informatieboekjes uit de school en de bibliotheek de klas in. Kinderen zoeken deze zelf uit en leggen uit waarom zij dit boek bij het thema vinden passen. Er komt een werkblad met vragen die zijn toe te passen op elk informatieboek. Hierdoor krijgen we verschillende samenvattingen over onderwerpen passend bij dit thema.
 • André op aarde in de klas (schooltv): De klimaatverandering komt in dit filmpje duidelijk naar voren en de kijkvraag bij dit filmpje is: welke oorzaken worden er gegeven voor de klimaatverandering/ smelten van de ijskap in Groenland?
 • Klimaatjagers in de klas (schooltv): Het betreft hier een serie over de klimaatverandering & milieuvervuiling en het effect hiervan op de wereld. Het kijken hiervan is informatief en leert ons meer over bovenstaande onderwerpen. Wat kunnen wij hier nog mee? Is de klimaatverandering nog om te keren? Kunnen we helpen?
 • Helden van de wildernis (NPO: We gaan kijken hoe mensen zich op kleinschalige manier inzetten voor de natuur. Elk beetje helpt!
 • Proefje over 'ons watergebruik: We doen een proefje over hoeveel water wij verbruiken op een dag. Om de wc door te spoelen, gebruiken wij water. Hoeveel water is hiervoor nodig? Zie onderstaande link. https://www.technopolis.be/nl/fiche/experimenteer/proefjes-en-experimenten/doorspoelen-maar/?ex=true&eid=24223&fid=21893&id=21893
 • Proefje 'hoelang blijft een product in de natuur aanwezig': We gaan checken hoe lang het duurt voordat een product vergaat. We gaan een hypothese stellen en we gaan het onderzoeken. We gebruiken 4 a 5 materialen en kijken wat er gebeurt wanneer wij dit laten liggen in de vensterbank.
 • Wandeling in de buurt: We wandelen door de buurt op zoek naar duurzame dingen rondom huizen. Zoals zonnepanelen, recyclingplaatsen etc.
 • Observatie op school: Vraagstuk: hoe duurzaam is onze school? Hebben wij ook een aandeel in de klimaatverandering?
 • Climate planet: We maken een introductie les als voorbereiding op Climate planet.
Gespreksactiviteiten
 • We voeren in de klas een gesprek over de subthema´s. Hoe milieubewust zijn wij? Wat verstaan wij onder duurzaamheid?
 • We spreken over de ‘grootsheid’ van het probleem. Wij kunnen niet alles oplossen, wat kunnen wij wel?
 • Na aanleiding van elke activiteiten zal er een gesprek plaatsvinden over de koppeling tussen het onderwerp en het leven van de leerling.. Welke invloed hebben zij op het milieu, zijn zij er veel mee bezig etc.
Afbeeldingsresultaat voor actieposter milieuTaal- en schrijfactiviteiten
 • Protestposters maken
 • Een interview maken  over duurzaamheid/milieu voor mensen in jouw familie.
 • Spreekwoorden maken
 • Onderzoek presenteren 
Reken- en wiskunde activiteiten
Weerstation
Grafieken, diagrammen etc. invullen aan de hand van de gegevens afkomstig uit het weerstation. De leerlingen maken gebruik van hun kennis over het metriek stelsel en koppelen dit aan de stof die naar voren komt tijdens de rekenles.

Onderzoeksactiviteiten
 • Milieu vervuiling in de buurt: Onderzoek door observatie --> is er sprake van milieuvervuiling in de school, de buurt etc.
 • Hergebruik: Wat betekent recyclen, hoe kan je afvalmateriaal hergebruiken, wat kan je waar voor gebruiken?
 • Weerstation: Zien wij iets van de klimaatverandering terug in de metingen die bij onze school worden gedaan?
 • Opwarming van de aarde: Hoe komt het dat de aarde opwarmt, hoe is de klimaatverandering ontstaan, wat is milieuvervuiling etc. (waar komen de leerlingen mee?)
 • Plastic soep: Er is een machine die de plastic soep probeert op te ruimen, hoe werkt deze, wie heeft het bedacht en waarom?
 • Ecologische voetafdruk: Onderzoek hoe jouw eigen handelen effect heeft op het milieu, maak een meetinstrument, bedenk waar het aan moet voldoen, zorg dat je de gegevens kan verwerken in een grafiek, schrijf een plan om het te verbeteren, wat ga je doen met de informatie die jij hebt verkregen met jouw onderzoek?

Afbeeldingsresultaat voor plastic soepConstructieve- en beeldende activiteiten
 • Maak een knikkerbaan van afval materiaal
 • Kijkdoos maken van de ideale wereld

Gast in de klas/excursie
 • Climate Planet @ Utrecht (31 oktober)
 • Gastles over de boscompensatie (6 november)
 • Boscompensatiedag  @ Leuvenumse veld (14 november)
Momenteel zijn wij met nog een excursie bezig, mocht dit lukken hoort u hier zo spoedig mogelijk over.
Afbeeldingsresultaat voor boomplantdag
Sociaal culturele praktijk
De sociaal culturele praktijk is iets wat wij het liefst vanuit de leerlingen laten komen. Wij denken zelf aan het oprichten van een milieu organisatie oprichten, of een journaal opnemen met verschillende onderwerpen die binnen dit thema passen.
U ontvang hier zo snel mogelijk meer informatie over.
Wij willen u bedanken voor het lezen en hopen dat u ook thuis eens over dit onderwerp kunt spreken en nadenken. Mocht u hier leuke boeken en/of materialen over hebben, in de klas willen wij een thema hoek inrichten, dus geeft u dit gerust mee aan uw kind. Ook krantenartikelen etc. kunnen wij goed gebruiken! Alvast bedankt!

Groetjes van groep 7 & de juffen! ;)