Groep 7
Annemieke Mollema

Water voor een ander!

Afbeeldingsresultaat voor watertekort
Naar aanleiding van het tekort in Afrika wordt met de kinderen gesproken over het omgaan met water.
Daarnaast staat centraal;
Hoe is de water kringloop in Nederland? Waar loopt water heen? Waar wordt het opgevangen?
Hoe zit het met de waterzuivering?
Water tekort? Water in Afrika?
Betekenissen:
Kinderen kennen het belang van water. Kinderen weten hoe water opgevangen wordt, gezuiverd en hergebruikt wordt. Kinderen zijn op de hoogte van het water probleem in Afrika. Kinderen kunnen een oplossing bedenken voor het waterprobleem.
Bedoelingen:
Kinderen kennen de waarde van water. De kinderen kunnen doormiddel van onderzoek het tekort in Afrika analyseren en een mogelijke oplossing aandragen. De kinderen weten hoe het verloop van water is en hoe dit in Nederland geregeld is, maar ook in Afrika.

Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding
 van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren

Bronnenonderzoek + product:Afbeeldingsresultaat voor watertekort
De kinderen gaan onderzoeken op welke manier het watertekort in Afrika kunnen terug dringen. Zij gaan een product (prototype) ontwerpen wat kan helpen om het tekort aan te pakken.

Uitje:
Bezoek aan waterzuivering bedrijf in Harderwijk.