Groep 6
Annemieke Mollema, Esmeralda Epe

Thema 'een mooie groene wereld’


Inleiding
De vakantie is voorbij: tijd om weer met frisse moed aan de slag te gaan op school en met een nieuw thema: ‘Een mooie groene wereld’.
Het thema is gericht op natuur, milieu en duurzaamheid. We willen de kinderen gaan uitdagen om na te denken over verschillende vraagstukken als: Wat werd en wordt er gedaan om te wereld mooi en groen te houden (of maken) tot uiteindelijk, via onderwerpen als milieuvervuiling, bedreigde planten en dieren, recycling en duurzaamheid uit te komen bij de vraag: Wat kan ik of wat kunnen wij doen om de wereld mooi en groen te houden?
Het thema is een actueel onderwerp, waar we allemaal mee te maken hebben/krijgen (al is het maar door de pas aangebrachte zonnepanelen op ons schooldak), waar we regelmatig mee worden geconfronteerd en waarover we horen op het nieuws.
Het thema biedt mogelijkheden op het gebied van aardrijkskunde, natuur en zelfs geschiedenis. We willen verschillende aspecten van dit thema gaan uitdiepen. We richten ons vooral op de dingen, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij vinden dit een erg belangrijk onderwerp, omdat het schoon en groen houden van de aarde en het zorgen voor de aarde, onze verantwoording is. Wij willen dit heel graag meegeven aan de kinderen.

Startactiviteiten
Afbeeldingsresultaat voor climate planetAls start van het thema gaan we bijvoorbeeld naar Climate Planet in Utrecht, waar we hopen dat de kinderen nieuwsgierig en geprikkeld worden om zich te verdiepen in het onderwerp ‘duurzaamheid’. Op school zullen wij hier vooraf natuurlijk al aandacht aan besteden, maar ook op de route ernaartoe zullen wij bijv. geconfronteerd worden met afval op de weg, op het station, enz.
Omdat duurzaamheid geen woord is waar kinderen direct een beeld bij hebben en over willen leren, hebben we het thema ‘een mooie, groene wereld’ genoemd. En draagt de troep die we elke dag tegenkomen, bij aan die mooie, groene wereld? Een belangrijke vraag om aan de kinderen te stellen is: ‘Hoe ziet voor jou een mooie wereld eruit?’ Op deze manier krijgen de kinderen voor zichzelf helder hoe ze hun wereld graag zouden zien. Zo creëren we betrokkenheid bij de kinderen.
Hieronder een opsomming van onze startactiviteiten, die als belangrijkste doel hebben om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de kinderen bij het thema aan te wakkeren:
 • Bezoek Climate Planet
 • Mindmap: Waar denk jij aan bij een mooie groene wereld?
 • Puzzelopdracht met platen:
6 puzzels in groepjes van 3 of 4 over 6 onderwerpen die de komende weken aan de orde gaan komen:
Afbeeldingsresultaat voor windmolens
 • Verschillende soorten afval
 • Zonnepaneel
 • Afvalopruimer – plastic soep
 • Vervoersmiddelen
 • Gekapte bomen
 • Windmolens
 •  
Vragen hierbij per groepje:
- wat zie je hier?
- wat vind je hiervan?
En uiteindelijk klassikaal:
- welke van deze platen heeft te maken met het milieu?
- wat hebben de platen met elkaar te maken?
- waar zal het nieuwe thema over gaan?
 • Rondje door de wijk
Naar aanleiding van de startactiviteit met de puzzelstukken, willen we een rondje door de wijk gaan wandelen en de kinderen bij de helft van de platen (verschillende soorten afval, zonnepaneel, vervoersmiddelen) een opdracht meegeven: Bijv. Hoeveel vervoersmiddelen zie je? Hoeveel gebouwen met zonnepanelen kom je tegen? Welke soorten afval zie je?
Vervolgens bespreken we de twee soorten afval die er zijn. Natuurlijk afval, afkomstig uit de natuur, het heeft ooit geleefd. En het niet natuurlijk afval, afval van mensen dat niet of heel langzaam vergaat.
 • Duurzaam huis bekijken
Vanuit deze nieuwsgierigheid gaan we opschrijven wat we nu al weten en wat we nog willen leren. De dingen die hieruit komen gaan we ordenen, onderzoeken en onze kennis over deze onderwerpen vergroten/verdiepen. We zullen kennis opdoen door te lezen en te bekijken, maar ook door dingen te onderzoeken en maken.
Afbeeldingsresultaat voor huis met zonnepanelenWe willen niet alleen kennis opdoen. We willen natuurlijk ook aan de slag (met plannen) om een bijdrage te leveren om de wereld ook daadwerkelijk een stukje mooier te maken.

Hieronder vindt u de activiteiten, die we vervolgens gaan ondernemen, op een rijtje:

Gespreksactiviteiten  
We voeren in de klas gesprekken over de subthema’s. We hebben het niet alleen hoe de kinderen een mooie, groene wereld zien, maar we behandelen ook vragen als: Hoe milieubewust ben jij (thuis en op school) bezig? Wat gaat er in welke container? Wat doe je in de grijze en wat in de groene? Wat verstaan wij onder duurzaamheid en hoe duurzaam is onze school? Wat kunnen wij daarin nog verbeteren? Wat vind jij van zwerfvuil en welke consequenties heeft die mening van jouw handelen?
 • Aan de hand van de leerstof uit de boeken van Argus Clou (Natuur, Aardrijkskunde en Geschiedenis)
 •  
 • Waar denk jij aan bij een mooie groene wereld? (mindmap)Hoe kunnen wij beter voor de aarde zorgen? En hoe was het vroeger?
   
 • Aan de hand van videofragmenten:
André op aarde in de klas
De klimaatverandering komt in dit filmpje duidelijke naar voren en de kijkvraag bij dt filmpje is: Welke oorzaken worden er gegeven voor de klimaatverandering/smelten van de ijskap in Groenland?
Klimaatjagers in de klas
Een serie over klimaatverandering en milieuvervuiling en het effect hiervan op de wereld. Het kijken van deze serie is informatief en leert ons verdiepen in bovenstaande onderwerpen. Wat kunnen wij hier nu mee? Wat kunnen wij doen? Waar kunnen we op letten/ bij helpen?
Helden van de wildernis
Een serie over initiatieven van mensen die iets doen om de wereld mooi en groen te houden. Kijkvragen zijn gericht op: Wat doen ze? Waar doen ze dat (geef aan op de wereldkaart)? Waarom doen ze het? Wat zijn oorzaken en gevolgen van het genoemde probleem?
Klokhuisuitzending in het kader van de plastic week
Een uitzending waarbij iemand de inhoud van gemiddelde Nederlandse vuilniszak onderzoekt. Met verrassende resultaten.
En een uitzending over plastic zwerfafval wat eindigt in de oceaan. Waarbij de kinderen zien wat voor gevolgen dit heeft voor de natuur.

Lees- en schrijfactiviteiten
Flyer maken
Tekstschema – mindmap
Gedicht of rap over mooie groene wereld
Rotonde verhaal
Boekvragen
Er  komt een selectie van verschillende (informatie)boeken uit de school en de bibliotheek in de klas (we doen samen met groep 7). De kinderen maken boekvragen, waarbij ze de belangrijkste informatie uit een tekst leren halen en omzetten in vragen. Deze vragen worden gebundeld en zo kunnen de kinderen de vragen van elkaar maken met behulp van de gebruikte teksten en boeken.
Nieuwsbegrip plastic soep
Stukje website
Posters maken

Reken- en wiskunde activiteiten
Houd een dag de meterstand bij? Wat verbruiken wij met elkaar in 1 week? In een grafiek
Wat gooien wij weg met elkaar (tabel)
 • Wegen
 • Meten (zonnepaneel, container)

Onderzoeken/experimenteren:
Onderzoek initiatieven van mensen die een bijdrage leveren aan een mooie groene wereld. En op welke manier doen ze dat?
Hoe duurzaam is onze school? Wat kunnen we nog verbeteren? Denk aan: zuiniger met afval, elektriciteit, energie, water, enz. ?
 • Proefje over ‘ons watergebruik’
 • Greenpeace site: de energie (r)evolutie
Proefje: Hoe lang blijft een product in de natuur aanwezig?
Aan de hand van een verhaal in het taalboek over recycling, gaan wij onderzoeken hoe lang het duurt voordat een product vergaat in de natuur. We gebruiken 5 verschillende soorten materialen en kijken wat er gebeurt als wij dit laten liggen in de tuin.

Constructieve- en beeldende activiteiten
Kunst maken van materiaal dat kan worden hergebruikt

Gast in de klas/excursie
-Climate Planet
-Iemand uitnodigen van Greenpeace
-opruimactie
- bezoek duurzaam huis

Sociaal culturele praktijk
De kinderen gaan toe werken naar het oprichten van een eigen milieu organisatie.
Daarbij komen vragen/onderwerpen aan de orde als:
 • Wie willen wij het meest bereiken? Waar wil je de mensen op wijzen? Wat is je doelgroep?
 • Welke standpunten vind je het belangrijkst?
 • Campagne/actie voeren, hoe?
 • Zelf naam, slogan, logo bedenken. Waarom en hoe?
 • Flyer/poster
 • Promotiefilmpje
 • Debatteren