Groep 6
Annemieke Mollema, Esmeralda Epe

Thema tweede wereldoorlog

Inmiddels zijn wij gestart met het thema: de tweede wereldoorlog. Binnen dit thema komen de volgende onderwerpen naar voren:
 • Het verzet
 • Adolf Hitler en nazi’s
 • Anne frank en achterhuis
 • Bevrijding
 • Einde van de oorlog en de hongerwinter
 • Begin van de oorlog
 • Joden
 • Verscholen dorp
 • Weder opbouw
 • Na de oorlog en EU
 • Berlijnse muur
 • Concentratiekampen
De eerste twee weken staan in het teken van het activeren van de voorkennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid. Vervolgens gaan wij ons verdiepen in de onderwerpen die de kinderen aandragen.

Startactiviteiten

Zweedsloopspel
We gaan een zweedsloopspel doen die over de tweede wereldoorlog gaat. De leerlingen moeten hierover allemaal vragen gaan beantwoorden. 

Het boek de groeten van Leo + lespakket
Het boek de groeten van Leo lezen wij voor aan de leerlingen + bijbehorend lespakket. Dit sluit aan bij hun belevingswereld

Informatieboek
Er komt een selectie van verschillende informatieboekjes uit de school en de bibliotheek de klas in. De leerlingen zoeken deze zelf uit en leggen uit waarom zij dit boek bij het thema vinden passen. Er komt een werkblad met vragen die zijn toe te passen op elk informatieboek. Hierdoor krijgen we verschillende samenvattingen over onderwerpen passend bij dit thema.

ABC
We maken een ABC met dingen die we tot nu toe al weten over de tweede wereldoorlog.

Argus clou
De leerlingen gaan ook de hoofdstukken uit Argus Clou bekijken/onderzoeken, die te maken hebben met de tweede wereldoorlog.

Tiptiles
De kinderen maken tiptiles die aansluiten bij het thema, bijvoorbeeld over de tweede wereldoorlog in het algemeen, over de joden en over Anne Frank

Onderzoeksactiviteiten

Persoonsbewijzen:
Onderzoek door gebruik te maken van bronnen --> Wat stond hier allemaal op? Hoe zag het eruit?
Ermelo in de tweede wereldoorlog:
Onderzoek door gebruik te maken van bronnen of verhalen --> Hoe ging het met Ermelo in de tweede wereldoorlog? Zijn er nog sporen van de tweede wereldoorlog in Ermelo aanwezig.

Subthema's:
Onderzoek door gebruik te maken van bronnen --> Elk groepje leerlingen gaat onderzoek doen naar een ander subthema. Wat kunnen ze hier allemaal over gaan vertellen? 

Gast in de klas

Wij proberen een opa of oma uit te nodigen die ons verhalen kan vertellen over de tweede wereldoorlog.

Sociaal culturele praktijk

De sociaal culturele praktijk is iets wat wij het liefst vanuit de leerlingen laten komen. Wij denken zelf aan het oprichten van een museum.
Mocht u hier leuke boeken en/of materialen over hebben, in de klas willen wij een thema hoek inrichten, dus geeft u dit gerust mee aan uw kind! Alvast bedankt