Groep 6
Annemieke Mollema, Tanny de Wilde

Thema 'Op reis door Europa'

Inleiding

In het kader van het kinderboekenweek thema: ‘Reis mee!’ richten we ons in groep 6 op verschillende Europese landen. Wij gaan op ontdekkingsreis door Europa!

De kinderen van groep 6 gaan onderzoeken wat de verschillen zijn tussen landen in Europa. We gaan ontdekken wat een bepaald land kenmerkt. We leren over het specifieke landschap, de natuur, de hoofdstad, het aantal inwoners, de grootte van het land t.o.v. Nederland en bijzondere (eet)gewoonten van het land in kwestie. Ook richten we ons op de afstand naar het betreffende land vanuit ons eigen land. Wij zoeken uit op welke manieren je naar het land kunt reizen en welke voor- en nadelen verbonden zijn aan die manier van reizen. We bespreken o.a. waar de verschillende landen in Europa liggen en wat de belangrijkste bezienswaardigheden zijn.

Uiteindelijk maken we van de klas een soort vakantiebeurs, waar u welkom bent om onze verschillende reisbrochures per onderzocht land (in de vorm van een lapbook) te komen inzien.

Startactiviteiten

Wij zijn net na de zomervakantie gestart met het zomervakantie dobbelspel. (zie link). Hierbij kwamen vragen aan de orde als: Waar ben je in de vakantie geweest en hoe was het daar?

Daar geven we een vervolg aan door met elkaar op post its te schrijven waar we ooit wel eens geweest zijn in Europa en hoe het daar was. Dit ordenen we per land en bespreken we met elkaar. Zo komen de belangrijkste kenmerken van enkele landen in Europa al een beetje naar voren.

Juf speelt toerist en doet een act waarin ze op vakantie gaat met een rugzak vol met wat je nodig hebt voor op reis, bijv. kleding, toiletspullen, woordenboek, warme trui, zonnebril, wandelschoenen enz. De kinderen bekijken wat het allemaal is, waar het voor wordt gebruikt en of je het wel of niet nodig hebt. Zo komt het gesprek op gang over verschillende manieren van reizen, verschillende overnachtingsplekken en verschillende eindbestemmingen.

Taal- en schrijfactiviteiten

De kinderen beschrijven hun vakantieverhaal. We raden van elkaar welk verhaal van wie zou kunnen zijn .

We doen groepsopdrachten met puzzels over verschillende vervoersmiddelen, landschappen en reisplekken om er achter te komen wat we al weten.

We maken een woordveld van de besproken onderwerpen.

Als verdiepende opdracht rondom specifieke kenmerken van verschillende Europese landen maken we een tiptile.

Een webpad werken we in tweetallen uit, als verdiepende opdracht rondom de EU en de euro.

Reken- en wiskunde activiteiten

We gaan ons bezig houden met de afstand naar de verschillende landen vanuit ons eigen land. Wij zoeken uit op welke manieren je naar het land kunt reizen (fiets, auto, boot, vliegtuig) en welke voor- en nadelen verbonden zijn aan die manier van reizen, bijvoorbeeld qua tijd. Ook gaan we kijken naar hoe het verschil in prijzen is.

Gespreksactiviteiten/ Onderzoeksactiviteiten

De kinderen nemen supermarktfolders mee. Daarin staan verschillende producten. We onderzoeken met elkaar waar welk product vandaan komt, de verschillen en waar dat mee te maken heeft.

Geschiedenis

Als we kijken naar de manieren van reizen nu zijn de manieren van reizen van vroeger totaal anders. We beginnen om de geschiedenis te duiken van de ontdekkingsreizigers. Wat deden zij? Waarom deden ze dat? Hoe deden ze dat? Wat hebben ze ontdekt en wat heeft hun ‘werk’ betekend voor ons?

Als we dan toch met jaartallen en Europa bezig zijn, komt de EU ook aan bod. Wat is dat? Wanneer is dat tot stand gekomen? Hoe werkt het, e.d.?

Topografie/Aardrijkskunde

De kaarten van Nederland en Europa bekijken we. Wat ligt waar en wat weten we er intussen al van? Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn bijv. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende provincies in Nederland en wat zijn de verschillen tussen de landen in Europa?

Uit de meer onbekende, nog niet bezochte landen kiezen we er een aantal uit en daar gaan we in groepjes mee aan de slag voor onze uiteindelijke sociaal culturele praktijk.

We gebruiken boeken met informatie over de verschillende landen. Daarnaast kijken we filmpjes via school-tv over Europa en verschillende vervoersmiddelen van vroeger en nu.

Constructieve- en beeldende activiteiten

We maken vlaggen bij de Europese landen.

Daarnaast maken we als eindproduct per tweetal een lap book, waarin u per gekozen Europees land op een creatieve manier de verzamelde informatie zult vinden over bijvoorbeeld de hoofdstad, de vlag, de natuur (planten en dieren) en het landschap, informatie over de cultuur en sepcifieke (eet)gewoonten, de bezenswaardgheden, de overnachtingsmogelijkheden en recreatiemogelijkheden.

Excursie

Wij gaan kijken bij ’t Veluws Zandsculpturenfestijn, met als thema ‘Reis om de Wereld’. Meer informatie hierover volgt.

Sociaal culturele praktijk

Uiteindelijk maken we van de klas een soort vakantiebeurs, waar u welkom bent om onze verschillende reisbrochures (in de vorm van een lapbook) te komen inzien.