Groep 5
Tanny de Wilde, Minou Koppies


Bovenop het Nieuws

Thema en inhouden

Kinderen onderzoeken wat er nodig is om een krant te maken. Daarbij kijken we naar het hele proces van het verdelen van de rollen tot het uitgeven van een krant. Wij zoomen in op de activiteiten van journalisten binnen de regio. We maken een link naar de natuur, de wolf, en naar de school, de nieuwe directeur.
We hangen een kaart van Nederland op in de klas en als de kinderen iets gelezen hebben of op het nieuws hebben gezien, dan zetten ze een pin op de plaats. 


Betekenissen

De kinderen zijn nieuwsgierig en kijken iedere dag naar het jeugdjournaal. Ze zijn goed op de hoogte van wat er speelt in hun wereld. De kinderen zijn geïnteresseerd in de actualiteit. Zo geven ze aan dat ze de nieuwe directeur willen interviewen. We gaan samen op zoek naar onderwerpen waar ze graag meer informatie over willen verzamelen. We gaan met de kinderen bespreken wat er nodig is om een interview af te nemen. Welke vragen kun je stellen, hoe leg je contact met iemand, wat houdt het beroep van journalist in? Wat voor soort journalisten zijn er (politiek journalisten, oorlogsjournalisten, muziekjournalisten, de branden en ongelukken en drama's van het leven). Inzoomen op soorten nieuws regionaal, landelijk, Europees, mondiaal. 

 
                                        
 Bedoelingen

Breed doel 1: communiceren en expressie 

Bij het afnemen van een interview moet je communicatieve vaardigheden aanboren. 
Je hebt voor het bedenken van de vragen creativiteit nodig. 
Ook heb je achtergrondinformatie nodig over het onderwerp en de persoon die je gaat interviewen. 
Naast het afnemen van een interview moet je de verzamelde informatie in een artikel vatten. Daarbij zijn verschillende stadia te onderscheiden: kladversie en gereviseerde versie.
Hoe komen journalisten aan hun informatie en welke bronnen gebruiken ze daarbij.

Breed doel 2: formaliseren.

Specifiek doel: wereldoriëntatie
* het leren interviewen en schrijven van artikelen