Groep 5
Anita Nijeboer, Tanny van Drie

Thema: ‘Van water word je nat.’

 
De komende periode gaan alle kinderen van de Bernhardschool werken over water. In groep 5 komen de volgende subthema’s aan de orde:
 • Afbeeldingsresultaat voor waterWaterschaarste,
 • De watersnoodramp,
 • De Deltawerken,
 • De waterkringloop,
 • Natuurkundige processen zoals drijven en zinken,
 • Water in onze omgeving,
 • Waterspaarders. 
  Hierbij werken wij onder andere aan de volgende kerndoelen:
 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
 • Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
  Sociaal-culturele praktijk:
  Het is de bedoeling dat we een laboratorium in de klas gaan maken. Verschillende vormen van water komen aan de orde: water in gasvorm, vloeibare vorm en vaste vorm. U krijgt hierover gaandeweg meer informatie.
   
  Startactiviteiten:
 • Gesprek over de watersnoodramp en de Deltawerken, ondersteund door filmpjes.
 • Een proef met drijven en zinken.
 • Een proef met vriezen en dooien.
 • Een proef met verdamping.  
  Onderzoeksactiviteiten:
  Gedurende de vorderingen van ons thema zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
   
  Taalactiviteiten:
 • Gebruik maken van bronnenboeken.
 • Informatie vanaf het internet verwerken in je eigen taal.
 • Gesprekken voeren en reflecteren.  
  Afbeeldingsresultaat voor waterkringloopRekenactiviteiten:
 • Inhoudsmaten (liter, milliliter).  
  Beeldende activiteiten:
 • Weerspiegeling in het water.
 • Tulpen in de regen.