Groep 5
Tanny de Wilde, Minou Koppies

Afbeeldingsresultaat voor ridder in harnasThema Ridders en Kastelen

Inleiding

In groep 5 zijn wij 2019 gestart met het thema Ridders en Kastelen. Dit thema spreekt onze kinderen erg aan! Iedereen heeft wel eens een kasteel gebouwd, een bezoek aan een kasteel gebracht of boeken over stoere ridders en schone jonkvrouwen gelezen (of over stoere jonkvrouwen en schone ridders).
De kinderen leren tijdens dit thema:
  • dat een kasteel een verdedigingswerk is
  • welke taken vrouwen hadden op het kasteel
  • de werktuigen kennen van de aanvallers van een kasteel en de verweermethoden van de verdedigers van een kasteel
  • dat toernooien oefeningen waren voor de oorlog en welke regels er golden op een toernooi
  • hoe ridders gekleed en bewapend waren
  • een vergelijking maken tussen het vermaak van tegenwoordig en dat op een kasteel van vroeger.
 

Afbeeldingsresultaat voor informatieboek riddersStart- en gespreksactiviteiten

We starten het thema met het lezen van het verhaal van Koning Arthur. We bepreken tijdens het lezen de lastige woorden uit de tekst en leren dat er in de tijd van de ridders veel ruzie wordt gemaakt om goederen en macht.
We kijken een aantal filmpjes om meer informatie te verzamelen over het thema.

Taal- en schrijfactiviteiten

We maken een woordweb met woorden die bij het thema horen.
De kinderen luisteren naar en stuk van een ridderverhaal en bedenken zelf hoe het verder gaat. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de tijd van de ridders en kastelen. Ze mogen dus niet schrijven over computers of de PlayStation. Ook letten ze tijdens het schrijven goed op hun spelling.
De kinderen zoeken aan de hand van concrete vragen naar informatie over hun onderzoeksvraag en schrijven de informatie in eigen woorden op. Tijdens het schrijven zijn we met elkaar bezig om goede zinnen te schrijven en de spellingregels juist toe te passen.

Reken- en wiskunde activiteiten

De kinderen leren afstanden in centimeters en meters meten. Dit doen ze door te meten hoever een wasknijper komt die ze mogen wegschieten met een zelfgemaakte kruisboog van wasknijpers.

Onderzoeksactiviteiten

Het eindproduct van het thema wordt een posterpresentatie. De kinderen maken in twee- of viertallen een poster met informatie over de tijd van de ridders en kastelen. Met elkaar hebben we vragen bedacht waarop de kinderen antwoorden proberen te vinden. Om de vragen te kunnen beantwoorden maken we gebruik van het internet en allerlei boeken. Zo leren we hoe je informatie op het internet zoekt, welke steekwoorden je daarvoor kunt gebruiken, hoe je informatie in eigen woorden opschrijft, hoe je bestanden opslaat en weer terug kunt vinden en hoe je met elkaar samenwerkt.

Afbeeldingsresultaat voor ridders en kastelenConstructieve- en beeldende activiteiten

De kinderen mogen uit een aantal activiteiten kiezen. Zo mogen ze een kasteel bouwen van lego, strijkkralen of wasknijpers, ze kunnen een wapenschild of een kasteel tekenen, ze mogen hun monogram borduren op een borduurkaart en natuurlijk is er tijdens het thema ruimte voor nieuwe ideeën.

Excursie

We gaan op bezoek bij een echt kasteel.

Kerndoelen

Tijdens het thema werken we aan de volgende kerndoelen van wereldoriëntatie:
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 52:
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken
Kerndoel 45:
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren, bijvoorbeeld: Hoe wordt een kasteel gebouwd?