Hoofdluis 


Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich razend snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt.

Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig.

De school wordt gezien als de plaats waar hoofdluis zich verspreidt. Noodzakelijk in het bestrijden van hoofdluis is de samenwerking van ouders en school. Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen en de school heeft de verantwoordelijkheid voor het leefklimaat op school.

Vanwege de bovenstaande redenen is er een luizenprotocol opgezet. Door dit protocol te hanteren proberen wij de kans op uitbreiding van hoofdluis op onze school zo klein mogelijk te maken. Door als school en ouders samen te werken kunnen we het probleem zoveel mogelijk beperken. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Klik hier voor het luizenprotocol.