Vervangingsprotocol 


In november 2018 bent u door Henk Norder, onze algemeen directeur, geïnformeerd over de vervangingsproblematiek in het onderwijs. Daarbij is aangegeven dat de scholen van de VPCO Ermelo, met ingang van 1 februari 2019, een stappenplan/protocol “Vervanging in de knel” zouden opstellen en deze op de website zouden plaatsen. Dit plan is inmiddels met instemming van de MR vastgesteld. Als ouder/verzorger bent u hierdoor vooraf goed geïnformeerd over de stappen bij dit, voor alle partijen, lastige probleem. Uiteraard maken we hierbij ook gebruik van mogelijkheden die het ministerie en de inspectie bieden. Afbeeldingsresultaat voor vervanging onderwijs

Via onze nieuwsbrief zullen wij u  regelmatig informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vervangingsproblematiek.

Klik hier voor het vervangingsprotocol.