Verlof aanvragen

Afbeeldingsresultaat voor leerplicht verlof
De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor het verlenen van toestemming voor verlof. Als school zijn wij verplicht om u goed over deze regels in te lichten en u hier ook aan te houden. Op de site van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie. Klik hier

Wanneer uw kind is vrijgesteld van de leerplicht, vanwege een huwelijk, uitvaart, etc., kunt u een verlofformulier downloaden en deze inleveren bij de directeur. Hij is degene die u wel of geen toestemming verleent.

Klik hier voor het verlofformulier.