Oudercommissie

 

De oudercommissie (OC) van de Bernhardschool bestaat op dit moment uit 7 leden. Door het aftreden van leden zijn we voor komend schooljaar nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die de OC willen komen versterken. Ook vaders zijn van harte welkom! (Ook als u niet altijd beschikbaar bent kunt ons evengoed helpen.)

Als oudercommissie ondersteunen wij de teamleden door samen met hen activiteiten in en om de school uit te voeren voor uw kind. Wellicht heeft u hier vorig schooljaar tijdens de informatieavond op school meer over gehoord.

Het afgelopen schooljaar is de OC betrokken geweest bij het organiseren van o.a.:


Klik hier voor de brief over de ouderbijdrage 2019-2020
Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018.
Klik hier voor het finaniceel overzicht van 2017-2018.

Hoe meer OC leden er zijn, hoe beter we de taken rond een activiteit kunnen verdelen. Niet iedereen helpt bij alle activiteiten mee, 2 of 3 OC leden is vaak voldoende.

De OC vergadert ongeveer eenmaal in de zes weken op een avond in school.

Als u zo’n enthousiaste ouder bent die samen met ons mee wilt doen en denken, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de oudercommissie.

Met vriendelijke groeten
De oudercommissie.