Wanneer uw kind ziek is of wanneer er een bijzondere reden is waarom uw kind afwezig is, kunt u uw kind tussen 8.00 uur en 8.20 uur telefonisch afmelden. 0341-551624

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een besmettelijke ziekte oploopt. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een krentenbaard of rodehond. Wilt u in voorkomende gevallen hier zo snel mogelijk met de leerkracht over spreken?

Op school proberen we te voorkomen dat kinderen hinder ondervinden van hun allergie. Het komt wel eens voor dat we van een aanwezige allergie niet op de hoogte zijn. Wilt u dit a.u.b. laten weten, zodat we er waar mogelijk rekening mee kunnen houden.