‘Opvoeden en opgroeien doen we samen’
 
Het CJG biedt ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen en is bereikbaar voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Contact kan plaatsvinden via een inloopspreekuur, via de interne begeleider (IB’er) van de school of dat u ons zelf belt of mailt of bijvoorbeeld tijdens een koffieochtend of ouderavond op school. Dit kan per school verschillen. Contact met ons is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden
 
Corrie Nauta, Verpleegkundige Jeugdgezondheid     
 
Wat doe ik?
Als kinderen 5 jaar zijn vindt er in aansluiting op de consultatietijdperiode een gezondheidsonderzoek plaats. Deze onderzoeken worden in principe door mij uitgevoerd.
Ik kijk naar de groei, gezichtsvermogen en het gehoor van uw kind. Ook besteed ik aandacht aan de algemene ontwikkeling en is er ruimte voor  vragen van ouders. Dit kunnen vragen zijn als: “Mijn kind is nog niet zindelijk, is dat normaal?”, “Mijn kind slaapt moeilijk in, wat kan ik hieraan doen?”,
“Is mijn kind te zwaar?” of “Mijn kind zit veel achter de computer, beweegt hij/zij wel genoeg?”
U kunt ook bij me terecht met vragen over gedrag en/of opvoeding.
 
Wat ik belangrijk vind om te noemen is dat er naast de gezondheidsonderzoeken van 5-jarigen altijd ruimte is voor contact. Ouders en/of kinderen van 4 tot 19 jaar, maar ook leerkrachten bijvoorbeeld kunnen me altijd benaderen. Op school zijn soms vaste spreekuurafspraken maar door mij te mailen of via de leerkracht of de IB-ster kunnen we tot een afspraak komen op school of op het CJG gebouw. Ik werk vooral samen met mijn collega’s: jeugdarts ,het CJG en school.
Elke school kent een zorgstructuur waarin wij als externe partners ook meedenken in overleg met u.
Als het nodig lijkt kunnen we samen kijken naar verwijzing naar bijvoorbeeld een diëtist, een groepstraining of begeleiding via het CJG. Ook ben ik betrokken bij vaccinaties en het geven van groeps /oudervoorlichting.
 
Wat biedt de GGD verder tijdens de basisschoolperiode?
De GGD verzorgt een logopedische screening bij alle nieuwe basisschoolleerlingen. Hierbij wordt de spraak-taalontwikkeling, maar ook de luistervaardigheid, het mondgedrag en de stem bekeken.
Op 9-jarige leeftijd is er een weeg- en meetmoment om te kijken naar de groeiontwikkeling.
In groep 7 vindt er een klassikale voorlichting in spelvorm plaats, waar thema’s als puberteit en leefstijl aan bod komen.
Verder voert de GGD de rijksvaccinaties uit en is betrokken bij beleid rondom het bevorderen van gezondheid,  Een voorbeeld hiervan is de “Gezonde school” aanpak, waarbij scholen gestimuleerd en geholpen worden bij een structureel gezondheidsbeleid.
We hebben binnen onze organisatie veel informatiemateriaal, waaronder bijvoorbeeld leskisten over thema’s die leerkrachten kunnen gebruiken bij hun lessen.
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u mij rechtstreeks mailen: c.nauta@ggdnog.nl. U kunt ook bellen via het algemene nummer: 088-4433000. Als het nodig is dan kan er een afspraak gemaakt worden. Meestal zal dit op het kantoor zijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ik kan in overleg ook op school of bij u thuis komen.