‘Opvoeden en opgroeien doen we samen’
 
Het CJG biedt ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen en is bereikbaar voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Contact kan plaatsvinden via een inloopspreekuur, via de interne begeleider (IB’er) van de school of dat u ons zelf belt of mailt of bijvoorbeeld tijdens een koffieochtend of ouderavond op school. Dit kan per school verschillen. Contact met ons is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden

Even voorstellen:
 
Mijn naam is Petra Smit, ik ben Jeugd- en Gezinswerker en contactpersoon vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor de school van uw kind(eren).
 
Wat kan het Centrum voor Jeugd en Gezin bieden?
                                                                                                                           
Iedere 6 à 8 weken heb ik een afspraak met de intern begeleider op de basisschool van uw kind. De intern begeleider (of leerkracht) kan allerlei vragen aan mij voorleggen wat betreft het gedrag van een kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of vragen rondom het aanbod van de hulpverlening.  
 
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan soms best lastig zijn. Je bent ouder en kunt je zorgen maken om de ontwikkeling van je kind. Wat is er aan de hand? Wat doet u wanneer uw kind bijvoorbeeld niet luistert, driftbuien heeft  of niet lekker in haar vel zit? Op zo’n moment kan het fijn zijn als er iemand met u meekijkt en meedenkt en u  tips en adviezen kan geven. Binnen het CJG is er een breed aanbod voor ouders en kinderen. Ondersteuning kan van korte of langere duur zijn. Dit kan bij u thuis, op kantoor en of op school zijn. Ook kunnen we doorverwijzen naar meer specialistische ondersteuning wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 
Daarnaast worden er vanuit het CJG groepstrainingen voor ouders aangeboden. Zoals bijvoorbeeld de oudercursus ‘Positief opvoeden’. Deze cursus bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten, waar de mogelijkheid bestaat om ervaringen met andere ouders te delen.
Ook zijn er vanuit het CJG groepstrainingen voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld ‘Kr8kidzz’ (een sociale vaardigheidstraining), ‘Alles is anders’ (een training voor kinderen van gescheiden ouders), een ‘Brussengroep’ (voor kinderen met een broer/zus met een beperking of aandoening)  en ‘En nu ik’ (voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld).
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kan dit  via de Intern Begeleider van uw school. U kunt als ouder ook zélf contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ondersteuning die het CJG biedt is kosteloos, zie voor meer info: www.cjgermelo.nl. Het CJG  heeft van maandag t/m donderdag een inloopspreekuur van 9.00-12.00 uur en op vrijdag van 9.00-10.00 uur aan de Dr. van Dalelaan 12 (bij het consultatiebureau). Telefonisch is het CJG bereikbaar via 0341-799909.