Ouderbetrokkenheid

 

Vanuit de gedachte dat het kind centraal staat vinden we het belangrijk om een goed contact met ouders te hebben. Ouders zien wij hierbij als partners in de opvoeding en onderwijs.  

We zijn blij met de betrokken ouders op de Bernhardschool. Zij dragen op allerlei manieren hun steentje bij, van het onderhouden van onze tuin tot lid van de medezeggenschapsraad, van luizenouders tot lid van de oudercommissie. Kortom ouders die voor de Bernhardschool kiezen, weten dat er iets van hen verwacht wordt, want de zorg voor onze kinderen doen we samen. 
 

De leerling

 

De ouders

 
Het team