Kleurrijk Kinderopvang

Kleurrijk kinderopvang
Kleurrijk Kinderopvang biedt kinderdagopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) aan, binnen de Prins Bernhardschool.

Op Kleurrijk vinden we het belangrijk dat kinderen plezier maken en dat het een plek is waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek van aandacht waar ze zich geliefd en gezien weten, waardoor ze zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen. 
Hoe wij deze plek vorm geven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. 
Kenmerkend voor onze kinderopvang is een kindgerichte en persoonlijke benadering. We geloven dat elk kind uniek is en dat er aandacht moet zijn voor de eigenheid van elk kind. Wij willen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 
Onze kinderopvang is kleinschalig. 
Naast de aandacht voor het individuele kind staat bij ons ook centraal dat elk kind pas tot zijn recht komt in verbondenheid met anderen. Op Kleurrijk zijn we niet alleen op onszelf gericht, maar doen we allerlei leuke activiteiten waardoor kinderen ervaren hoe ze wat kunnen betekenen voor anderen en hoe ze goed en duurzaam met hun omgeving en de natuur om kunnen gaan. 

Wilt u meer informatie, of wilt u een keer komen kijken op onze opvang? Wees welkom! 
U kunt daarvoor contact opnemen met het team via 0617461804 of mailen naar ermelo@kleurrijk.nl

Ook kunt u kijken op onze website www.kleurrijk.nl of Facebookpagina Kleurrijk ons bezoeken.

We hopen u binnenkort te ontmoeten. 

Team Kleurrijk

Kennen jullie Puk al? Puk komt elke dinsdag- en donderdagochtend naar Christelijke peutergroep Kleurrijk, gevestigd in de prins Bernhardschool in Ermelo.

Puk is een handpop, die een hoofdrol speelt in het voorschoolse programma Puk en Ko. Puk doet aan alles mee, waar de kinderen mee bezig zijn, dus Puk gaat ook spelen, helpen met opruimen, in de kring, luisteren naar een bijbel verhaal, eten en drinken en buiten spelen. Puk is dus eigenlijk één van de peuters. Via Puk proberen we bij kinderen de taal te stimuleren d.m.v. spelletjes, Christelijke liedjes en verhaaltjes. Dit aan de hand van verschillende thema’s. Het programma Puk en Ko is een goede voorbereiding op de basisschool. Ben je tussen de 2 en 4 jaar oud en heb je zin om samen met Puk 1 of 2 dagdelen te komen spelen? kom dan samen met papa of mama eens bij ons langs. We zijn ook te bereiken via telefoonnummer 06-17461804 of via de mail; ermelo@kleurrijk.nl