Overblijven

De overblijfdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Vanaf juli 2017 is het ook mogelijk om op vrijdag over te blijven. Rondom de kerstvakantie wordt er bepaald of dit rendabel is en het ook voortgezet kan worden in 2018. Uiteraard krijgt u hier te zijner tijd informatie over. 
Groep 1 t/m 3 blijft over in het time out lokaal en groep 4 t/m 8 blijft over in het computerlokaal. 
Om 12.00 uur komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf naar de overblijfruimtes toe.
Groep 1 en 2 halen we uit de klas.
De ouders van groep 1 en 2 horen hun kind ook aan te melden bij de juf.
Bij de ingang van de klas ligt een map, waar u kunt vermelden op welke dagen uw kind overblijft. Graag aan- en afmelden bij zowel de leerkracht, als bij ons.
Om 13.00 uur pakt groep 3 t/m 8 hun tas en blijven op het plein, onder toezicht van de pleinwacht. Groep 1 en 2 houden wij onder onze hoede. Als de bel gaat, brengen wij ze naar de klas toe.

Aan- en afmelden
Graag aan- en afmelden bij Paula van de Berge via mail of mobiel (appen). Helaas kunnen wij niet reageren op SMS-berichten. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de voor-, achternaam en groep van uw kind te vermelden. Graag voor 09.00 uur afbellen. Na 9.00 uur wordt het afbellen in rekening gebracht. U krijgt altijd antwoord, zodat u zeker weet waar uw kind is. Indien u geen antwoord krijgt, neem dan even contact op, zodat u er van op aan kan, dat uw kind bij de overblijf is.

Nieuwe aanmeldingen
Nieuwe kinderen kunnen aangemeld worden via de mail bij de coördinator (Paula van den Berge). 
 
Het eten
In de keuken van de school staat een grote koelkast. Daar mogen 's morgens de lunchpakketjes en drinken in gelegd worden.
Graag de naam vermelden op de trommeltjes en bekers!
We bidden voor het eten en danken na het eten. Daarna gaan wij over het algemeen naar buiten toe. Als het regent, mogen de kinderen binnen spelen.
 
De overblijfkaart
Uw kind kan 10 x overblijven met één overblijfkaart.
1 overblijfkaart voor groep 1 en 2
(10 x overblijven)
€30
1 overblijfkaart voor groep 3 t/m 8
(10x overblijven)
€25
1x incidenteel overblijven voor groep 1 en 2 €3,50
1x incidenteel overblijven voor groep 3 t/m 8 €3,00
Er is sprake van een prijsverschil tussen de diverse groepen, omdat kleuters meer zorg nodig hebben.
Kinderen uit één gezin kunnen op één kaart overblijven. Als er een kleuter bij zit, is het handiger als ze een eigen kaart hebben.(i.v.m. prijsverschil)
De kaart is geldig zolang je kind hier op school zit. Ze zijn niet overdraagbaar.
De kaart blijft in bewaring bij de coördinator.
 
Betaling
Elke vakantie krijgen de ouders een mail van de coördinator, waarin staat hoeveel kaarten de kinderen nodig hebben tot de volgende vakantie.
Dit moet binnen een week betaald worden, anders mogen de kinderen niet overblijven tot er betaald is.
Deze maatregel is genomen om een betaalachterstand te voorkomen.
Het geld voor de kaart(en) kan overgemaakt worden op de volgende rekening:
RABO rekeningnummer: NL90 RABO 0312 45 05 67  t.n.v. overblijven Pr.Bernhardschool.
Graag bij de omschrijving voor- en achternaam van het kind/de kinderen vermelden.
 
Zijn er nog vragen, of zijn er bijzonderheden (bv medicijngebruik of allergieën), laat het ons weten!
 
Hartelijk dank namens het overblijfteam,
 
Paula van den Berge, coördinator                
Mail: regen.boog@hotmail.com                   
Mobiel: 06-50802534