Overblijven


Uw kind kan bij ons overblijven op school overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Groep 1 en 2 blijven over in het lokaal van groep 1b/2. Groep 3 blijft over in het time out lokaal en groep 4 t/m 8 blijft over in het computerlokaal. 
Om 12.00 uur komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf naar de overblijfruimtes toe.
Groep 1 en 2 halen we uit de klas.
Als uw kind in groep 1 t/m 3 zit, horen de leerkrachten ook graag wanneer uw kind overblijft. Bij de ingang van de klas ligt een map, waar u kunt vermelden op welke dagen uw kind overblijft. Graag aan- en afmelden bij zowel de leerkracht, als bij ons.
Om 13.00 uur pakt groep 3 t/m 8 hun tas en blijven op het plein, onder toezicht van de pleinwacht. Groep 1 en 2 houden wij onder onze hoede. Als de bel gaat, brengen wij ze naar de klas toe.

Aan- en afmeldenAfbeeldingsresultaat voor overblijven
Graag aan- en afmelden via mail of mobiel (appen).  Wij willen u vriendelijk verzoeken om de voor-, achternaam en groep van uw kind te vermelden. Graag voor 09.00 uur afbellen. Na 9.00 uur wordt het afbellen in rekening gebracht. 

Nieuwe aanmeldingen
Nieuwe kinderen kunnen aangemeld worden via de mail bij de coördinator.
 
Het eten
In de keuken van de school staat een grote koelkast. Daar mogen 's morgens de lunchpakketjes en drinken in gelegd worden. Graag de naam vermelden op de trommeltjes en bekers!
We bidden voor het eten en danken na het eten. Daarna gaan wij over het algemeen naar buiten toe. Als het regent, mogen de kinderen binnen spelen.
 
De overblijfkaart
Uw kind kan 10 x overblijven met één overblijfkaart.
1 overblijfkaart 
(10 x overblijven)
€16
1x incidenteel overblijven  €2
Kinderen uit één gezin kunnen op één kaart overblijven. De kaart is geldig, zolang uw kind hier op school zit. Ze zijn niet overdraagbaar. De kaart blijft in bewaring bij de coördinator.
 
Betaling
Elke vakantie krijgen de ouders een mail van de coördinator, waarin staat hoeveel kaarten de kinderen nodig hebben tot de volgende vakantie.
Dit moet binnen een week betaald worden, anders mogen de kinderen niet overblijven tot er betaald is. 
Deze maatregel is genomen om een betaalachterstand te voorkomen.
Graag bij de omschrijving voor- en achternaam van het kind/de kinderen vermelden.
De rekeningdetails ontvangt u persoonlijk van de coordinator. 
 
Zijn er nog vragen, of zijn er bijzonderheden (bv medicijngebruik of allergieën), laat het ons weten!
 
Hartelijk dank namens het overblijfteam,

Paule van den Berg 

overblijf.prinsbernhardschool@vpcoermelo.nl
0650802534