Het team


Op de Bernhardschool werkt een prettig team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven. Wij nemen als team onze verantwoordelijkheid. Een team dat goed functioneert is voor ons de basis voor het geven van goed onderwijs. Als team dragen we zorg voor een veilige, uitnodigende en inspirerende omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We doen er alles aan om samen met de kinderen een goede groepssfeer te creëren en pesten te voorkomen. 
 

Opbouw team: 

Ons team bestaat momenteel uit 18 enthousiaste collega's, die zich actief inzetten voor de kinderen en de school.
Ons team wordt aangestuurd door Michiel Fokkelman, onze directeur. Hij is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school.  Annemieke Steenbergen versterkt ons team voorlopig als interim - intern begeleider. 
Juf Esmeralda is vanaf het schooljaar 2019/2020 onze Interne Begeleider. 
Juf Ali geeft elke dinsdag muziekles op onze school.  
Juf Teuna heeft extra uren om extra te ondersteunen in de onderbouw. 
Juf Loes geeft vrijwillig een dagdeel per week MRT (Motorische Remedial Teaching). 
Juf Hermien geeft vrijwillig een dagdeel per week Schrijfatelier aan de groepen 1 en 2.  
Daarnaast hebben we een aantal studenten, waardoor extra ondersteuning mogelijk is.  
Klik HIER voor een kennismaking met het team!
 

Werkwijze:

Wij willen verantwoordelijkheden in het team delen en lager in de schoolorganisatie neerleggen. Daarom werken we met een managementteam en met stuurgroepen. Het managementteam stuurt het beleid aan op hoofdlijnen op schoolniveau. De stuurgroepen geven voor de duur van een bepaald project sturing aan deelprojecten in de organisatie en leggen daarover verantwoording af aan het managementteam.

De formatie voor komend schooljaar kunt u HIER vinden. 

Hieronder vindt u de mailadressen van de leerkrachten:
Juf Babette: babettegroothuis@vpcoermelo.nl
Juf Kirsten: kirstenReijnen@vpcoermelo.nl 
Juf Janine: janinewagenaar@vpcoermelo.nl
Juf Els: elskarssenberg@vpcoermelo.nl
Juf Teuna: teunavantilborg@vpcoermelo.nl
Juf Patricia: patriciamolenberg@vpcoermelo.nl
Juf Trix: trixbrouwer@vpcoermelo.nl
Juf Minou: minoukoppies@vpcoermelo.nl
Juf Annemieke: annemiekemollema@vpcoermelo.nl
Juf Tanny: tannydewilde@vpcoermelo.nl
Juf Everdien: everdiendebruin@vpcoermelo.nl
Juf Aly: alytalsma@vpcoermelo.nl
Juf Ali: alimaris@vpcoermelo.nl
Juf Esmeralda: esmeraldaepe@vpcoermelo.nl