Het team


Opbouw team: 
Ons team bestaat momenteel uit 18 enthousiaste collega's, die zich actief inzetten voor de kinderen en de school. Ons team wordt aangestuurd door Michiel Fokkelman, onze directeur. Annemieke Steenbergen versterkt ons team voorlopig als interim - intern begeleider.

Werkwijze:
Wij willen verantwoordelijkheden in het team delen en lager in de schoolorganisatie neerleggen. Daarom zijn wij gestart met een managementteam en met stuurgroepen. Het managementteam stuurt het beleid aan op hoofdlijnen op schoolniveau. De stuurgroepen geven voor de duur van een bepaald project sturing aan deelprojecten in de organisatie en leggen daarover verantwoording af aan het managementteam. Op deze wijze hopen wij diverse projecten te gaan starten.
U kunt hieraan bijv. denken aan een stuurgroep die zich samen de oudercommissie gaat richten op ouderbetrokkenheid. Zij gaan samen onderzoeken hoe we u als ouder meer betrokken kunnen laten zijn bij de school, hoe de oudercommissie wellicht andere activiteiten kan organiseren en meer een klankbord kan zijn voor u. Het uiteindelijke doel is om positieve energie door onze school te laten stromen. We willen graag enthousiasme en inzet zien bij de kinderen, de leerkrachten en de ouders.