Groep 9, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

 
Komend schooljaar hebben we ook weer ruimte om groep 9 te starten. Groep 9 is bedoeld voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en die naast de extra uitdagende opdrachten in de groep ook nog meer aandacht nodig hebben.  
We gaan werken in 4 blokken met als thema´s: 
* Leren leren 
* Samenwerken 
* Filosoferen 
* Diverse onderwerpen 
Groep 9 zal in 4 blokken gegeven worden door 4 verschillende leerkrachten. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de talenten en de expertise van de leerkrachten. Esmeralda zal dit als Intern Begeleider (IB’er) coördineren. Per blok worden de kinderen door de eigen leerkracht aangemeld op basis van observaties, toetsen en een screeningsinstrument. Uiteraard worden de ouders van de betreffende leerlingen dan ook op de hoogte gesteld.  
Groep 9 zal elke woensdag in 2 groepen aan het werk gaan. Tot de pauze met leerlingen uit de groepen 4/5/(6) en na de pauze met leerlingen uit de groepen (6)/7/8.