ICT / Computers


In de afgelopen tijd hebben we grote stappen gezet in de modernisering van onze ICT-voorzieningen. We hebben met veel plezier Chromebooks en iPads in gebruik. We werken volledig draadloos. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn hier heel erg tevreden over. In ons gebouw hangen in alle groepen touchscreens.  
Vanaf groep 4 hebben we de reken- en de taalmethode gedigitaliseerd met Snappet en werken we voor begrijpend lezen in de bovenbouw met de digitale methode Nieuwsbegrip. 
Het blijkt dat ons onderwijs en deze aanpak van ICT naadloos op elkaar aansluiten en elkaar goed ondersteunen. Het past goed bij de manier van werken met bijvoorbeeld de weektaak.