Welkom op de Bernhardschool! 


Hier kunt u meer informatie vinden over onze school. U kunt als eerste onze FLYER bekijken om een indruk te krijgen van onze school. 
De Bernhardschool in Ermelo-West is naast een eigentijdse Protestants Christelijke school ook een gezellige dorpsschool met een prettige sfeer waar kinderen zich thuis voelen.  

De kernwaarden van onze school zijn: Ontwikkelingsgericht en Duurzaam


Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. Zo werken wij in de middagen door de hele school met rijke  
thema’s en zijn we trots op onze prachtige speel- en ontdektuin en natuurlijk onze eigen moestuinen.  
Er gaan zo’n 175 kinderen naar school en er werken 15 enthousiaste leerkrachten, een administratief medewerker, een directeur en een conciërge in een hecht en prettig team. 
 
Op de Bernhardschool worden kinderen voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. Ons doel ten aanzien van ieder uniek kind, is bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig sociaal en positief kritisch denkend mens. We maken ze medeverantwoordelijk voor wat er op school gebeurt. Zo staan er bijvoorbeeld elke ochtend leerlingen van groep 8 bij de ingang om iedereen welkom te heten, betrekken we de leerlingen bij hun leerproces en hebben we een actieve leerlingenraad. 

Ontwikkelingsgericht 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt bij ons op school. Dan ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en is hij/zij in staat om te gaan leren. 
We proberen de nieuwsgierigheid bij kinderen te prikkelen door te zorgen voor een uitnodigende leeromgeving. Wereldoriëntatie verwerken wij in ontwikkelingsgerichte thema’s. Leerlingen werken alleen of in groepjes aan eigen leervragen en leren naast de kennis die ze opdoen, ook vaardigheden aan om problemen/taken op te lossen. Hierbij kan ruimte worden gegeven aan talent. Ook het zelfstandig werken en het coöperatief leren zijn belangrijke doelen. 
Wanneer kinderen iets ontdekken en zelf met vragen komen, is de motivatie het grootst om op zoek te gaan naar het antwoord. Dan leren de kinderen. Dit is de basis van het ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Duurzaam 

We zijn trots op onze prachtige schooltuin. Onze schooltuin bestaat uit twee delen: de ontdektuin voor de kleuters en de educatieve tuin voor groep 3 t/m 8. 
De school wil met beide schooltuinen de leerlingen een inspirerende omgeving bieden waarin, onder begeleiding van de leerkrachten, ‘levend leren’ uitgangspunt is. 
Dit past bij onze onderwijsvisie waar elementen uit ontwikkelingsgericht onderwijs een belangrijke plaats innemen. Het ontdekkend en betekenisvol leren staan daarbij centraal.  
Daarnaast hebben we zonnepanelen op ons dak en zamelen we ons groen afval apart in. Zo leren we de leerlingen hoe we op een duurzame manier met de schepping om moeten gaan.  

Identiteit 

De Bernhardschool in Ermelo is een Protestants Christelijke school en dat zijn we niet zomaar. De rode draad in onze school zijn de Bijbelse normen en waarden, die zichtbaar worden in het gedrag van ons allemaal. Dit is de basis van ons onderwijs en dat kunt u onder andere merken aan de verhalen die wij vertellen uit de Bijbel. Dit zijn verhalen met een boodschap over mensen die leerden hoe zij met elkaar en hun omgeving moesten omgaan. Vanuit onze levensovertuiging vinden wij dit een principiële opdracht. Ook onze kernwaarden vinden hun oorsprong in onze identiteit: 
Zorg voor de toekomst van kinderen en de omgang met elkaar --> Ontwikkelingsgericht 
Zorg voor de omgeving waarin we leven --> Duurzaam