Elke dinsdag is op de Prins Bernhardschool MUZIEKDAG!
Dat betekent dat onze muziekleerkracht Ali Maris in de groepen muziekles geeft.
Wij vinden muziek belangrijk, omdat (wetenschappelijk) aangetoond is dat muziek maken veel positieve effecten heeft op jonge kinderen: 
-Het verbetert sociaal gedrag
-Het stimuleert de intelligentie
-Bevordert de schoolprestaties
-Vermindert concentratieproblemen
-Bevordert integratie
Kortom: Muziek is een belangrijk vak op de basisschool!

De invulling van de les
We kennen in het muziekonderwijs verschillende domeinen.
-Het zingen van liedjes
-Luisteren naar muziek bijv. aan de hand van opdrachten ontdekken hoe een muziekstuk in elkaar zit
-Bewegen op muziek bijv. dans of uitbeelden van stukjes muziek
-Muziek maken, bijv. met gebruik van instrumenten ritmes meespelen in een muziekstuk
-Praten over muziek bijv. waarom word je vrolijk bij deze muziek, of waarom juist niet?
-Vastleggen van muziek bijv. een begin van notatie, notenschrift

Door wekelijks zo met deze kanten van muziek bezig te zijn dragen we bij aan de ontwikkeling van de hersenen van de kinderen. Een waardevolle aanvulling dus op de cognitieve vakken zoals rekenen en taal!