Leerlingenraad
De Prins Bernhardschool heeft haar eigen leerlingenraad. In deze raad zijn kinderen uit alle klassen vertegenwoordigd. De Prins Bernhardschool gaat en staat tenslotte voor de actieve rol van de leerling! Op deze wijze hopen we de leerlingenbetrokkenheid te vergroten.

De leerlingenraad vergadert maandelijks op de vrijdagmorgen. Twee maal per jaar sluiten de voorzitter en secretaris aan bij de MR-vergadering. 
De maandag aansluitend aan de vergadering koppelen de kinderen terug aan hun klas. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. De leerlingenraad heeft een voorzitter en een secretaris. De vergaderingen hebben plaats in het bijzijn en onder aansturing van de directeur. Aandachtspunten worden geordend naar actiepunten voor de korte en langere termijn.