Leerlingenraad

 

De Bernhardschool heeft haar eigen leerlingenraad. In deze raad zijn kinderen uit alle klassen vertegenwoordigd. De Bernhardschool gaat en staat tenslotte voor de actieve rol van de leerling! Op deze wijze hopen we de leerlingenbetrokkenheid te vergroten.

De leerlingenraad vergadert maandelijks.  A
ansluitend aan de vergadering koppelen de kinderen hun punten terug aan hun klas. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. De vergaderingen hebben plaats in het bijzijn en onder aansturing van de directeur. Aandachtspunten worden geordend naar actiepunten voor de korte en langere termijn.

Op dit moment is de leerlingenraad bezig met:
* De inrichting van het plein
* De inrichting van het leerplein (voormalig computerlokaal)
* Een aantal diverse onderwerpen zoals gereedschap, ideeënbus, bibliotheekboeken, etc.