Zorg op maat

De Prins Bernhardschool biedt alle kinderen 'zorg op maat'. Sommige kinderen hebben baat bij een rustige omgeving met wat extra individuele hulp. Andere kinderen gaan liever zelfstandig aan de slag met werk wat meer uitdaging biedt. 

Ieder kind komt tot zijn recht, doordat wij werken met verschillende instructieniveaus. We passen de leerstof aan op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Ieder kind moet hierin gezien worden. 

We besteden aandacht aan de talenten van de kinderen en willen deze verder ontwikkelen. Dit geeft een kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.