ime-out klas

De Prins Bernhardschool biedt alle kinderen 'zorg op maat'. Sommige kinderen hebben baadt bij een rustige omgeving met wat extra individuele hulp. Daarvoor heeft de school een hulpklas. Deze klas heeft de naam Time-Out klas gekregen. Deze naam geeft aan dat de leerlingen in een rustige setting, met meer individuele begeleiding bij ons het onderwijs kunnen volgen.
 
Deze hulpklas draait op de dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur en op de donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. De leerlingen volgen hetzelfde programme als de leerlingen in de klas. In deze klas worden wel meer de remediërende programma’ s ingezet. Het programma wordt zoveel mogelijk aangepast aan de ontwikkeling en niveau van de leerling. In deze hulpklas zitten in totaal zo’n 6 a 7 leerlingen. 
Aan het einde van de ochtend wordt er aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit kan door middel van een aantal spellen. Het geven van complimenten is ontzettend belangrijk voor het zelfvertrouwen van de leerlingen. 
Voor de ontspanning hebben we in de klas een legotafel, een leeshoek en schildersezels….


Groep 9

Wij zijn van mening dat meer/hoogbegaafde leerlingen naast de uitdaging in de groep ook eens per week op een andere manier worden uitgedaagd met gelijkgestemden. Voor de meer/hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij op maandagmiddag een programma aan, dat aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. Bij de invulling kunt u denken aan filosoferen, breinbrekers, onderzoek naar verschillende onderwerpen binnen een thema en het leren van een vreemde taal. 

De leerlingen die in aanmerking komen, zijn met zorg uitgekozen op basis van het protocol hoogbegaafdheid Prins Bernhardschool.
De ouders van deze leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek over deelname aan deze groep. Ieder half jaar wordt er geëvalueerd en wordt er zorgvuldig gekeken of de deelname aan deze groep wordt voortgezet.

Vragen zijn altijd welkom bij onze IB-er of één van de leerkrachten.