Motorische Remedial Teaching (MRT)

 

Kinderen zitten op school. Op school leren zij ook om te lezen, schrijven en te rekenen. Ze spelen buiten, huppelen en springen van een stoep af. Het zijn dagelijkse basishoudingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen.

Het is voor een kind, met motorische achterstand, heel belangrijk dat er aandacht aan geschonken wordt. Een achterstand in de motoriek kan de volgende gevolgen opleveren:

Al deze gevolgen kan ervoor zorgen dat het kind minder sociale contacten heeft.

Het komt erop neer dat deze problemen zijn onder te verdelen in de navolgende hoofdgroepen:
1e: bewegingsachterstand
2e: concentratie problemen
3e: zelfvertrouwen.

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een sensomotorisch trainingsprogramma dat dichter tegen de schoolse activiteiten aanhikt, dan tegen de activiteiten in de paramedische sector. Er is dan ook geen sprake van behandeling, maar van training.
Als er een leerling is, waar deze motorische verschijningsvormen worden onderkend, volgt er een observatie door de MRT-er, die hiermee inzicht krijgt in het motorisch functioneren van het kind.
Naar aanleiding van deze observatie kan er een trainingsprogramma opgezet worden binnen onze school. Dit trainingsprogramma wordt altijd aan kleine groepjes gegeven.

De MRT-er screent alle kinderen uit groep 2 die volgend jaar naar groep 3 gaan. Zij bekijk de grote en kleine motoriek. Mocht er een kleine achterstand zijn in de motoriek, dan volgt er een gesprek met de ouders/verzorgers van de leerling. In samenspraak met de ouders kan er extra aandacht worden besteed aan de motoriek. Dit gebeurt in de vorm van spelletjes en oefeningen. Na ongeveer 3 maanden volgt er weer een gesprek met de ouders/verzorgers, waarin de vorderingen worden besproken.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.