Ontwikkelingsgericht onderwijs


Basis van ontwikkelingsgericht onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt bij ons op school. Dan ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en is hij/zij in staat om te gaan leren.
We proberen de nieuwsgierigheid bij kinderen te prikkelen door te zorgen voor een uitnodigende leeromgeving. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze schooltuin. Wanneer kinderen iets ontdekken en zelf met vragen komen, is de motivatie het grootst om op zoek te gaan naar het antwoord. Dan leren de kinderen. Dit is de basis van het ontwikkelingsgericht onderwijs.
 
Ontdekkend leren en betekenisvol lerenAfbeeldingsresultaat voor ontdekkend leren
In deze onderwijsvorm nemen ontdekkend leren en betekenisvol leren een grote plaats in. De kinderen hebben een grote inbreng. Zij mogen ook input geven, door bijv. ideeën aan te dragen. Uiteindelijk zorgt de leerkracht ervoor dat dit past in het thema.
 
Onder- en bovenbouw
In de onderbouw wordt het ontwikkelingsgericht onderwijs in spelvorm gegoten. In de bovenbouw staan de onderzoeksactiviteiten meer centraal.
 
Sociaal culturele praktijk
Iedere groep ontwerpt een sociaal culturele praktijk of een product. Dit kan bijv. een museum zijn, een dierentuin, een jeugdjournaal of verkiezing waarbij er uiteindelijk gestemd kan worden op zelf samengestelde politieke partijen.  
 
Opbouw thema
In elke groep werken wij een periode van ongeveer 7 weken aan een thema, passend bij de leerdoelen en de interesses van de groep.
Het thema bieden wij aan door middel van diverse activiteiten:

  • Kring- en gespreksactiviteiten

  • Spelactiviteiten (onderbouw)

  • Onderzoeksactiviteiten (bovenbouw)

  • Taal- en leesactiviteiten

  • Reken- en wiskunde activiteiten

  • Constructieve en beeldende activiteiten

  • Gastles

  • Excursies passend bij het thema.

 
Actuele zaken
Momenteel zijn wij ook bezig om actuele zaken, zoals burgerschap en 21th century skills ook een plek te geven binnen onze thema’s.
 
Invulling van de thema’s
Op onze site (bij het kopje ‘thema's’) ziet u concreet hoe wij invulling geven aan de thema’s. Zo weet u ook wat uw kind leert en welke activiteiten er in de klas plaats vinden.
 
Wereldoriëntatie
Op onze school worden de wereldorïenterende vakken aangeboden binnen een thema. De kinderen krijgen hierbij volop de gelegenheid om zaken zelf uit te zoeken en te onderzoeken. De methodes worden gezien als naslagwerken.
 
Basisvakken
De basisvakken taal, spelling, lezen en rekenen worden vanuit methodes aangeboden en indien mogelijk ook toegepast binnen de thema’s.